Onze school

Let op!  Wij zijn tijdelijk gevestigd aan de Werengouw 83, 1024 NN Amsterdam

Onze school ligt in Nieuwendam-Noord, een kleurrijke wijk in stadsdeel Amsterdam-Noord.  Qua leerlingpopulatie is De Biënkorf een gemengde school. De Biënkorf is een school die open staat voor ouders en kinderen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. 

 
Het schoolgebouw dateert uit 1966 en heeft 13 klaslokalen.  Een belangrijke plek in onze school is de aula, ook wel ‘de hal’ genoemd. Hier komen kinderen, leerkrachten en ouders samen voor vieringen, weekopeningen, weeksluitingen. Daarnaast wordt de hal gebruikt als gymlokaal voor de kleuters.
Ons gebouw heeft daarnaast het directiekantoor, de IB-ruimte ( intern begeleider ), een bibliotheek, RT-lokalen ( Remedial Teaching ), een koffiekamer voor de leerkrachten, een overblijfkeuken en een magazijn voor Beeldend Vormingsmaterialen. 

 
Onze school is een middelgrote school van ongeveer 325 kinderen verdeeld over 13 groepen: 
4 kleuterbouwgroepen ( groep 1 en 2 )
3 onderbouwgroepen ( groep 3 en 4 )
3 middenbouwgroepen ( groep 5 en 6 )
3 bovenbouwgroepen ( groep 7 en 8 )

 
Op de Biënkorf is veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie, excursies en ateliers beeldende vorming
Onze school streeft naar welbevinden en betrokkenheid van iedereen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheid om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen, nemen een belangrijke plaats in. 
‘Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen onze kinderen wel laten stralen’.