Tussenschoolse Opvang

​Het overblijven op de Biënkorf wordt in eigen beheer georganiseerd. De overblijfregeling 2015-2016 met aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de overblijfcoördinator Tilly Mettendaf. Een financieel deskundige ouder, de overblijfcoördinator en de directie zullen ook dit schooljaar doorgaan met het volgen van de overblijf. Bovendien overleggen de overblijfbegeleiders, de coördinator en de directie één keer per zes weken. Dit overleg verhoogt de betrokkenheid van alle deelnemers bij het verzorgen van een zo goed mogelijke overblijf voor de kinderen. Naast de reguliere groepen is er ook een kleine ‘speciale’ overblijfgroep onder leiding van Laudi Heuser. Deze groep is bedoeld voor kinderen die baat hebben bij kleinschaligheid. Het besluit om kinderen in deze groep te plaatsen wordt door de directie genomen na overleg met groepsleiders en overblijfbegeleiders. De ouders worden daarvan in kennis gesteld.