Bijgeluiden 14 mei

  • Gemaakt op: 14-5-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 14 mei 2018

Maandag 14 mei
Weekopening in de groepen
3OB lentewandeling
OR vergadering

Dinsdag 15 mei

Schoolfotograaf
1OB lentewandeling

woensdag 16 mei
Juffen- en meesterverjaardag
Informatieochtend nieuwe geïnteresseerde ouders
9.30 -11.00 uur

Donderdag 17 mei
Schoolfotograaf
2OB lentewandeling

Vrijdag 18 mei
Weeksluiting in de groepen

Maandag 21 mei
2e Pinksterdag alle kinderen vrij!

Donderdag 24 mei
KB lentewandeling

Vrijdag 25 mei
MB Waterdiertjes les

Weeksluiting in de hal

Maandag 28 mei
Weekopening in de groepen

Voor in de agenda:
Avondvierdaagse 4 t/m 7 juni

vrijdag 8 juni studiedag alle kinderen vrij

Vrijdag 29 juni Ouderfeest

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

 Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang!                       

Herhaalde oproep!
Ouderbijdrage 2017-2018
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage betaald. Het zou fijn zijn als ouders die nog niet betaald hebben dit z.s.m. gaan doen, zodat het geld besteed kan worden aan de vieringen die geweest zijn en er aan staan te komen. Denk hierbij ook aan de schoolreisjes voor de onderbouw!
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er "gezonde en lekkere" traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's! En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! In de koffiekamer liggen boeken met ideeën voor gezond en lekker trakteren, u kunt ook kijken op: www.gezondtrakteren.nl of www.gezonde-traktatie.nl Dit geldt ook voor de traktaties voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewijzer aanwezig vraag het even aan de groepleider!

 Word vriend van het Zoemertje!
De kinderen hebben voor de vakantie weer een prachtig exemplaar mee naar huis gekregen. Dank aan de redactie van kinderen en ouders die dit mogelijk gemaakt hebben.

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2017-2018

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie