Bijgeluiden 12 februari

  • Gemaakt op: 9-2-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 12 februari 2018
Maandag 12 februari
Weekopening 2KB

Oudergesprekken OB en MB

Dinsdag 13 februari
2MB Rondvaart Amsterdam

Woensdag 14 februari
Informatieochtend nieuwe geïnteresseerde ouders
van 9.30 – 11.00 uur

Start Biënkoor!

Donderdag 15 februari
3MB Rondvaart Amsterdam

Vrijdag 16 februari
Weeksluiting in de groepen

1MB Rondvaart Amsterdam

Maandag 19 februari

Musical 3BB

Vrijdag 23 februari
1OB en 3OB naar Tropenmuseum

Weeksluiting in de hal voor KB en OB

Alle kinderen middag vrij!
Voorjaarsvakantie t/m 4 maart

Maandag 5 maart
Studiedag alle kinderen vrij!

Dinsdag 6 maart
Weer naar school

KB naar de Krakeling
2OB naar Tropenmuseum

Voor in de agenda:
Maandag 19 maart 2BB naar Tropenmuseum
Maandag 26 maart 3BB naar Tropenmuseum
Vrijdag 6 april 1BB naar Tropenmuseum

Techniekmaand 
De maand maart zal op school in het teken staan van techniek. 
We willen jullie vragen (verbruiks-) materiaal te verzamelen. Denk hierbij aan kleine lege doosjes, flesjes, doppen, lege pakken melk etc.  Graag SCHOON inleveren bij Maria-Rosa 1kb of Brenda 3bb. 
Heeft u zelf leuke ideeën en vindt u het leuk een keer te komen helpen? Neem dan even contact op met de groepsleerkracht van uw kind.  Alvast bedankt.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail: c.vos@askoscholen.nl

 Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang!                       

Dringend verzoek!  Aanmelden broertjes en zusjes geboren tussen
1 september 2014 en 31 december 2014 sluitingsdatum is 8 maart!!!
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam de aanmeldingsformulieren van de kinderen geboren tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015 ontvangen. Wij verzoeken u nogmaals de ingevulde formulieren af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Herhaalde oproep!
Ouderbijdrage 2017-2018
De brieven voor de ouderbijdrage zijn meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan de vieringen de geweest zijn en er aan staan te komen. Denk hierbij ook aan de schoolreisjes voor kleuter- en onderbouw!
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er "gezonde en lekkere" traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's! En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! In de koffiekamer liggen boeken met ideeën voor gezond en lekker trakteren, u kunt ook kijken op: www.gezondtrakteren.nl of www.gezonde-traktatie.nl Dit geldt ook voor de traktaties voor de groepsleiders!


 Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies. Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2017-2018

 

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie