Bijgeluiden 11 september

 • Gemaakt op: 11-9-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Cathy Vos
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 11 september 2017

Maandag 11 september
Weekopening in de groepen

Vrijdag 15 september
Weeksluiting in de hal

Maandag 18 september
Weekopening in de hal

2BB en 3BB naar Bladel

Stamgroepavond KB

Dinsdag 19 september
Stamgroepavond MB

Donderdag 21 september
Onderbouw naar Artis

Vrijdag 22 september
2BB en 3BB terug uit Bladel

Weeksluiting in de groepen

Maandag 25 september
1BB naar Bladel

Stamgroepavond OB

Nieuw schooljaar!
Er is hard gewerkt in de zomervakantie om de noodlocatie zo prettig mogelijk te maken voor de kinderen. De verhuizing is goed verlopen en we zijn goed gestart op dinsdag 5 september. Er moet soms nog even gezocht worden naar de juiste groep.
We hebben ons best gedaan de sfeer van De Biënkorf mee te nemen naar de Werengouw en dat is goed gelukt!

Binnenkort hangen we de tekeningen van de nieuwbouw op in de school en weten we waar we dit allemaal voor doen!

Afspraken nieuwe schooljaar
Het nieuwe jaar is weer begonnen, laten we met elkaar de afspraken weer even op een rijtje zetten:

 • Breng uw kind op tijd naar school!
 • De deuren van de school gaan om 8.30 uur open!
 • Inloop in de klas is tot 8.45 uur!
 • Parkeer veilig in de wijk rond de school.
 • Kom allemaal naar de stamgroepavond!
 • Controleer op de leerlingenlijsten bij de klas uw gegevens
 • Sluit de deur van de school als u de school verlaat!
 • Sluit het hek van de speelplaats!
 • Praat zachtjes met elkaar op de gang!
 • Laat uw kind gezond en lekker trakteren!
 • Geef de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen!
 • Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis!
 • Was regelmatig de gymkleding!
 • Controleer of de gymschoenen nog passen!
 • Laat kinderen alleen bij calamiteiten naar huis bellen!
 • Vanaf 8 uur 's ochtends kunt u uw kind telefonisch ziekmelden.
 • Bel zelf de BSO wanneer uw kind ziek is!
 • Graag de overblijfformulieren z.s.m. inleveren!

Voor in de agenda:
woensdag 4 oktober: MR verkiezingen
donderdag 5 oktober landelijke stakingsdag: ook De Biënkorf zal aan deze staking meedoen wij zullen die dag geen kinderen opvangen. Uitgebreidere informatie volgt.

Avondvierdaagse  2018
De avondvierdaagse is van maandag 4 juni 2018 t/m/ donderdag 7 juni 2018 . Aansluitend is er een studiedag op vrijdag 8 juni 2018. Daarmee komt de stuidiedag van 1 juni 2018 te vervallen deze was ook ondervoorbehoud van de data van de avondvierdaagse!

Ophalen kinderen uit de kleuter- en onderbouw
De ophaalplek voor de kinderen t/m groep 4 is op het schoolplein van de kleuters aan de achterkant van het gebouw. De kinderen van de onderbouw worden daar door de groepsleider naartoe gebracht. We hebben hiervoor gekozen omdat dit schoolplein goed afgesloten is en we een eenduidige ophaalplek willen voor de kinderen en de naschoolse aanbieders. De naschoolse aanbieders zijn hiervan op de hoogte. De kinderen uit de midden- en bovenbouw die gebruik maken van de naschoolse aanbieders lopen zelf door de school naar het kleuterschoolplein. Op vrijdagmiddag worden de kinderen van midden- en bovenbouw door de naschoolse aanbieders bij de hoofdingang opgehaald.

Schaken op De Biënkorf
"Schaken heeft voor mij iet magisch, een taal zonder woorden."
Ik heet Sanne en ik geef schaakles. Ik ben gediplomeerd schaaktrainer en scheidsrechter en geef les op acht basisscholen. Ook heb ik een aantal leerlingen die privéles krijgen. 

Schaken heeft een aantal zogenoemde "vakoverschrijdende kwaliteiten":
• Vooruitdenken, analyseren en op waarde schatten.
• Hoofdrekenen.
• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties.
• Thema's en concepten herkennen en toepassen.

Mijn lessen:
In mijn lessen gebruiken we de stappenmethode.
Zo kunnen leerlingen ook een officieel diploma van de schaakbond behalen.
De lessen van een uur zijn meestal als volgt opgebouwd:
• 15 min. instructie (uitleg, vaak van een nieuw onderwerp).
• 15 min. verwerking (werken uit hun boekje, soms oefenen met het nieuwe onderwerp via een spel).
• 30 min. een partij schaken.

Ik geef altijd les in blokken die van vakantie tot vakantie lopen (meestal 7 of 8 weken dus). Zo is er gelegenheid kinderen te introduceren tot de activiteit zonder direct een langere tijd een verplichting te hebben.
De eerste periode schaakles op De Bienkorf zal van 14 september tot 19 oktober zijn.
Lessen zijn op donderdag van 15.20 uur tot 16.20 uur;
De kosten zijn 5,- per les inclusief werkboekje;
De schaaklessen zijn vanaf 7 jaar;
Graag aanmeldingen per mail naar sannebornvisser@gmail.com

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er "gezonde en lekkere" traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's! En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! In de koffiekamer liggen boeken met ideeën voor gezond en lekker trakteren, u kunt ook kijken op: www.gezondtrakteren.nl of www.gezonde-traktatie.nl Dit geldt ook voor de traktaties voor de groepsleiders!

Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleerkracht te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

 • Stamgroepavond kleuterbouw maandag 18 september
 • Stamgroepavond middenbouw dinsdag 19 september
 • Stamgroepavond onderbouw maandag 25 september
 • Stamgroepavond bovenbouw dinsdag 3 oktober

 

Overblijfregeling 2017-2018
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2016-2017 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2017-2018!

Onderbouw naar Artis
Donderdag 21 september gaat de onderbouw naar Artis, u krijgt hier nog informatie over. De kinderen moeten een OV-chipkaart meenemen met voldoende saldo! Heeft uw kind zelf een Artis-jaarkaart, geef deze a.u.b. mee aan de groepsleider.


                        Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig!
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2017-2018

Ouder- en kindadviseur op school 
Sinds januari 2015 werkt er op alle Amsterdamse basisscholen een ouder- en kindadviseur. Op onze school is dat: Ilse Ufkes. Heeft u als ouder een vraag over opgroeien of opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u altijd bij Ilse Ufkes terecht voor overleg of advies. Het kan gaan over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar een ouder- en kindadviseur kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Ook echtscheiding kan aan de orde zijn, ofwel andere problemen in de thuissituatie. Ook kan er hulp gevraagd worden bij het indienden van een aanvraag bij het sportfonds, ofwel aanmelden van een kindtraining zoals KIES, Rots en Water of SOVA. De ouder- en kindadviseur is er om ouders en kinderen goed en snel te helpen.
Wat doet een ouder- en kindadviseur?
Een ouder- en kinderadviseur kijkt samen met de ouder(s) wat er nodig is. Soms is een gesprek voldoende, soms is het nodig om samen een plan te maken. Ilse Ufkes is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden. Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt een ouder- en kinderadviseur spreekuur in de wijk bij het Ouder- en kindcentrum en op school. Ilse is onafhankelijk van school en maakt geen deel uit van het schoolteam. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Zo worden onderwijsondersteuning en zorg goed op elkaar afgestemd.
Ouder- en Kindteams
De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van Ouder- en Kindteam Waterlandplein. Daarin werken ouder- en kindadviseurs vanuit verschillende organisaties, met allemaal hun eigen expertise. Hierdoor is er in het team veel kennis en ervaring beschikbaar waar de ouder- en kindadviseur gebruik van kan maken. In het team zitten ook een jeugdarts en jeugdpsycholoog die mee kunnen denken of ingeschakeld kunnen worden voor een korte behandeling. De jeugdgezondheidszorg, met de vaste contactmomenten voor de leerlingen tijdens de schoolloopbaan, wordt voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.
Contact
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? U kunt Ilse Ufkes bereiken via 06-12309551 of i.ufkes@oktamsterdam.nl. Meer informatie: www.oktamsterdam.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie