Aanmelden

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
​​​Voor het eerst naar school
Kennis maken met onze school

Voor informatie over de school bent u welkom op onze informatieochtenden​:
Let op!

Wij zijn tijdelijk gevestigd aan de Werengouw 83, 1024 NN Amsterdam

Woensdagochtend 21 november
Woensdagochtend 23 januari
Woensdagochtend 13 februari
Woensdagochtend 27 maart
Woensdagochtend 19 juni

De ochtenden starten om 9.30  en eindigen om 11.00 uur, zonder kinderen. 

Meld uw kind aan op onze school
Aanmelden  doet u, na het bezoeken van een informatieochtend, met het aanmeldformulier dat u  ontvangt van de gemeente Amsterdam. Hiervoor maakt u een afspraak met Cathy Vos, directeur van De Biënkorf, telefoon 020-6367067 of per mail bienkorf.info@askoscholen.nl
Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten van leerlingen
Voorrang
Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.
Er zijn ook scholen waar het woonadres van uw kind geen rol speelt. Hier heeft uw kind voorrang als het voldoet aan de specifieke toelatingsregels van de school. Het gaat hier om de scholen: Cheider, Crescendo, Rosj Pina, de Morgenster en gbs Veerkracht.
 
Wat moet u doen
Ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2015 en 31 aigustus 2016, krijgen in november een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente.
• Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
• Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan,  daarna volgt nummer 2, enzovoorts.
Is De Biënkorf uw eerste keuze? Dan maakt u een afspraak bij ons op school met de directeur, daar levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend in.
• Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons persoonlijk en per mail een bewijs van aanmelding. 
• Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.
 
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
 
Gebruik altijd het aanmeldformulier 
• Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.  
• Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het ​uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:


Een plaats op de basisschool 
Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
 
1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar ​ school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie.
    
Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod:
2. a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben;
b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben.
3. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.
4. Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.
 
Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.
 
Inschrijven 
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind en is uw kind verzekerd van een plaats op onze school. 
 
2-Van een andere school ( zij-instroom)
Voor leerlingen die afkomstig zijn van andere basisscholen buiten de wijk en instromen in de groepen 2 t/m 8 geldt een andere procedure.
 ​

 

​Overzicht van informatieochtenden & informatie over het aannamebeleid.​

Foto's

Meer informatie