Jenaplan Basisschool de Biënkorf

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom

Beste bezoeker, welkom op de website van De Biënkorf! 
De Biënkorf is een Jenaplan/ Ervaringsgericht Onderwijs school. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland. Vanaf het begin is 
De Biënkorf een levendige, bedrijvig​e school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.
Welbevinden en betrokkenheid zijn belangr​ijke begrippen in ons onderwijs. Deze begrippen zijn pijlers binnen het Ervaringsgericht Onderwijs ( E.G.O.), een onderwijsconcept dat eind jaren 70 is ontstaan. 
Het E.G.O kent vele raakvlakken met het Jenaplanonderwijs, waar vieringen en kringen een belangrijke rol spelen.​
Op De Biënkorf vinden we een goede en open sfeer belangrijk voor alle betrokkenen; de kinderen, de ouders en de leerkrachten. ​

 Activiteiten

oktober
18-10-2017Informatieochtend nieuwe ouders vanaf 9.30 uur
19-10-2017Muziekschool 2BB 10,30 -11.15 uur
19-10-2017Muziekschool 3BB 9.45 - 10.30 uur
19-10-2017Muziekschool 1BB 9.00 - 9.45

 Nieuws

 Uw kind aanmelden op onze school?