Jenaplan Basisschool de Biënkorf

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom

Beste bezoeker, welkom op de website van De Biënkorf! 
De Biënkorf is een Jenaplan/ Ervaringsgericht Onderwijs school. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland. Vanaf het begin is 
De Biënkorf een levendige, bedrijvig​e school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.
Welbevinden en betrokkenheid zijn belangr​ijke begrippen in ons onderwijs. Deze begrippen zijn pijlers binnen het Ervaringsgericht Onderwijs ( E.G.O.), een onderwijsconcept dat eind jaren 70 is ontstaan. 
Het E.G.O kent vele raakvlakken met het Jenaplanonderwijs, waar vieringen en kringen een belangrijke rol spelen.​
Op De Biënkorf vinden we een goede en open sfeer belangrijk voor alle betrokkenen; de kinderen, de ouders en de leerkrachten. ​

 Activiteiten

juli
17-7-2018Gala 8e jaars
18-7-2018Bouwverlaterslunch voor gr 2, 4 en 6
19-7-2018Gr 7 naar Artis
20-7-2018Zomervakantie middag vrij, aftellen 12 uur!

 Nieuws

 Uw kind aanmelden op onze school?