Ouderinitiatief

Een aantal ouders uit de buurt is op zoek een goede en leuke school en overwegen de Mgr. Bekkersschool. Hiervoor willen zij een ouderinitiatief opzetten. De eerste kinderen zijn al aangemeld en starten dit schooljaar (2016-2017) in de groepen 1, 2 en 3. 

​Meer weten: informatiedagen en rondleiding:
  • maandag 19 september om 19:30 uur 
  • ​woensdag 12 oktober om 9:00 uur
Of maak een afspraak voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek met Marijke Blijleven directrice,
via 020 - 636 59 23 of  

Wat is een ouderinitiatief? 
Er is sprake van een ouderinitiatief als één of meer ouders zich actief inzet om een groep ouders te stimuleren om hun kind(eren) gezamenlijk aan te melden bij een school, met als doel de leerlingenpopulatie op die school meer gemengd te maken. 
 
Waarom een ouderinitiatief? 
Ouders hebben een cruciale sleutel in handen om scholen al dan niet te mengen: zij zijn immers degenen
die de school kiezen. Door gezamenlijk een groep kinderen aan te melden wordt voorkomen dat één ‘wit’ kind terecht komt in een klas met alleen ‘zwarte’ kinderen (of andersom). Vaak blijkt dat het jaar daarop meer ouders volgen omdat zij zien dat hun kind niet meer het enige ‘witte’ kind op school zal zijn. 
 
Er zijn drie partijen die belang hebben bij een ouderinitiatief: ouders, scholen en gemeenten. 
 
Ouders zoeken bij veelal een school in de buurt of een school met een specifieke onderwijsmethode of denominatie. Daarbij is de samenstelling van een school – dat wil zeggen, de leerlingenpopulatie – is voor de uiteindelijke schoolkeuze heel belangrijk. ‘Witte’ ouders willen niet dat hun kind het enige ‘witte’ kind is op een ‘zwarte’ school, en andersom. 
 
Vooral in gemeenten of wijken met een gemengde bevolking is de keuzevrijheid soms beperkt omdat de scholen te ‘wit’ of te ‘zwart’ zijn en ouders niet voor een gemengde school kunnen kiezen. Daarnaast kan het gemeentelijke (postcode)beleid of schoolbeleid (wachtlijsten) de keuze beperken. Als ouders zien dat hun keuzemogelijkheden begrensd zijn zoeken zij soms naar een alternatief, en dat is vaak het begin van een ouderinitiatief. Via een ouderinitiatief creëren ouders voor zichzelf de mogelijkheid om voor een kwalitatief goede en gemengde school in hun eigen buurt te kiezen. 
 
Er zijn verschillende redenen waarom een school een ouderinitiatief kan steunen. Om te beginnen biedt
het scholen de mogelijkheid een andere groep kinderen aan te trekken. Daarnaast kan op die manier het leerlingenaantal groeien of op peil gehouden worden . En verder biedt het de mogelijkheid om kinderen te leren omgaan met kinderen uit andere culturen. Verder kunnen zij op deze manier de integratie bevorderen.