Het Wespennest is een Jenaplanschool: een gemeenschap van kinderen, groepsmedewerkers en ouders. Omdat kinderen zoveel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze op een Jenaplanschool in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden
Het onderwijs op een Jenaplanschool is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van alleen schoolse kennis. Kinderen leren door deel te nemen aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: spreken, werken, spelen en vieren.
In onze school zijn mens, samenleving, opvoeding en onderwijs met elkaar verbonden en
gericht op het opvoeden van kinderen en de optimale ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden.

Contactgegevens school

Adres
Breedveld 6
1025 PZ Amsterdam
Directeur
Albert van Dam
Telefoon
E-mail
Website