Het motto van Het Bovenland is “Het verschil doet er toe!” We volgen voortdurend de ontwikkeling van de kinderen. Wij kijken naar het individuele kind om te bepalen wat elk kind nodig heeft, waar de zone van de naaste ontwikkeling ligt om bij aan te haken. Ieder kind is verschillend en uniek. Dat verschil wordt erkend en gewaardeerd. Elke dag besteden we veel aandacht aan de basisvakken en daarnaast werken we met thema's, waarbij de inbreng van de kinderen een centrale plaats inneemt. Het Bovenland is een dynamische school met een jong team waarbij kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

Contactgegevens school

Adres
Akersluis 1A
1066 ER Amsterdam
Directeur
Stella Koerts
Telefoon
E-mail
Website