• Schoolconcept: Jenaplan

Waar onze school voor staat

Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken
maar we kunnen onze kinderen wel laten stralen.

Onze school ziet het als taak om de kinderen te helpen opgroeien tot volwassenen die hun plek in de samenleving weten in te nemen. We werken vanuit het Jenaplanonderwijs en het Ervaringsgericht Onderwijs. Competentie en resultaat zijn belangrijk maar zijn onlosmakelijk verbonden met welbevinden en betrokkenheid van de kinderen.

Creativiteit
Kunstzinnige vorming neemt een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Verschillende kunstdisciplines, musea-bezoek en kunstprojecten zijn onderdeel van onze visie.

Ouders
In een tevredenheidsonderzoek onder ouders werd onze school beschreven als: ‘’Leren in een warm bad’. Betrokkenheid van ouders is groot en vormt de basis van de sfeer op onze school.

 

Contactgegevens school

Adres
Mariëndaal 11
1025 BT Amsterdam
Directeur
Cathy Vos
Telefoon
E-mail
Website