• Schoolconcept: OGO

De Archipel, school met uitzicht! De Archipel is een katholieke school voor Ontwikkelingsgericht onderwijs. Onderwijs aan de hand van boeiende thema’s die kinderen aanspreken. In de groepen 1 t/m 4 staat leren en spel centraal, in de groepen 5 t/m 8 leren en onderzoeken. Muziek en Engels hebben extra aandacht: Engelse les vanaf groep 1 (VVTO). Muziekles van een professionele docent. Gitaarles in de bovenbouw met de hele klas! Naast hoge verwachtingen en doelgericht onderwijs kenmerkt De Archipel zich door goede sfeer en kleinschaligheid. Vanaf januari 2014 is De Archipel gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw met gymzaal en uitzicht over het IJmeer!
Op onze website treft u een introductiefilmpje van onze school aan.
Wilt u ons volgen? @archipelijburg

Contactgegevens school

Adres
Franz Zieglerstraat 11
1087 HN Amsterdam
Directeur
Melanie Geensen & Ester van Oers
Telefoon
E-mail
Website