Welkom

 

 
 

Een nieuwe site, een nieuwe vleugelslag?
Een inspirerend groene teint.
Open lokalen waarin leerlingen gemotiveerd aan de slag zijn.
Leerkrachten die het afgelopen jaar zevenmijlsstappen hebben gemaakt op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs aan onze school.
Binnen een jaar de beoordeling zwak van de rijksinspectie kwijt geraakt.
De Avonturijn staat helemaal op de onderwijskaart. Het lesgeven met gedifferentieerde instructie loopt als een trein. Elke leerling wordt op haar of zijn niveau aangesproken en begeleid. 
Zo snel als mogelijk is worden (toets)resultaten omgezet in handelingsplannen waarmee kinderen individueel of in een groep verder gaan op hun onderwijspad.
Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling worden kinderen gevolgd en voorgeleefd.
Leerlingen vinden het prettig om in de school met de nieuwe / nieuwste methodes aan de slag te zijn. Vaak nog in boek en papiervorm, in toenemende mate ook digitaal.
Ouders zijn welkom om hun interesse, verwondering en medewerking te laten merken.
De laatste ontwikkelingen zijn een pilot in de middenbouw met meer ict in het lesgeven en een wervende actie om de school in en buiten de buurt in al haar kracht “in de markt” te zetten.
Opdat nog meer ouders met hun, nog meer, kinderen het levende onderwijs aan onze school kunnen verrijken.

Bas van der Geest
directeur

 

 schoolnieuws

 
 

 school in beeld