Zorg- en ondersteuningsbeleid

​​Goed onderwijs komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen. Daarom is er extra aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. U kunt ons ondersteuningsplan hier downloaden:

02.01.08 Onde​rsteuningsplan SOP.pdf

Leerlingvolgsysteem

De Alan Turingschool gebruikt ParnasSys als leerlingvolgsysteem. Leerlingen maken geregeld toetsen. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen en waar nodig te verbeteren. De toetsen laten ook zien hoe de leerling en de groep zich ontwikkelen. Als ouder hoort u tijdens de tienminutengesprekken hoe uw kind de toetsen maakt.​