Resultaten

​Omdat de Alan Turingschool per 1 augustus 2016 van start is gegaan, kunnen we over de resultaten in brede zin nog geen uitspraken doen. We streven ernaar de resultaten uit de tijd van De Pool te verbeteren. Dit geldt naast de kernvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen ook voor vakken als (wereld)burgerschap en wereldoriëntatie. ​