Ouderbijdrage

​​Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor zaken die niet door de overheid betaald worden maar die we wel essentieel vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen: maakonderwijs, excursies binnen een thema, materialen voor projecten, schoolkamp, versiering en versnaperingen bij feesten, cadeaus bij Sinterklaas, (toneel)workshops enzovoorts.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 75 euro per jaar voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 gaat op kamp, daarom is de ouderbijdrage hoger: €115.

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL05ABNA0481865527 ten name van Stichting Vrienden van de Alan Turingschool. Vermeld bij betaling de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. Er is ook een mogelijkheid tot gespreid betalen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met onze administratief medewerker.

Als de vrijwillige ouderbijdrage voor u een te hoge last is, kunt u mogelijk een beroep doen op de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Kijk op de www.amsterdam.nl​ of u daarvoor in aanmerking komt.

Scholierenvergoeding

De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam voor gezinnen met een laag inkomen. Op de website van de gemeente Amsterdam​  leest u hoe u die vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt.