Rekenonderwijs

Het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI) is een partnerorganisatie van de Alan Turingschool. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn zij medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het rekenonderwijs. Het gehele team van leerkrachten van de groepen 1 tot en met 8 alsmede de intern begeleider (IB-er) hebben een rekencursus gevolgd bij het NMI. Zij hebben zo zicht gekregen op de leerlijnen en kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken in het lesaanbod.

School zal enkele leerkrachten door het NMI laten opleiden om de rekencursus zelf aan leerlingen te kunnen aanbieden, mits zij dit nodig hebben.

In de groepen 1 t/m 7 wordt gewerkt met Getal & Ruimte junior. Dagelijks wordt aan alle leerlingen een rekenactiviteit op niveau aangeboden. Deze methode werkt er naartoe, dat alle kinderen aan het eind van de basisschool tenminste kunnen rekenen op niveau 1F. De implementatie van deze methode wordt door de rekencoördinator begeleid. Groep 8 werkt schooljaar 2017-2018 nog met de methode Reken zeker en stapt in het schooljaar 2018-2019 over op Getal & Ruimte jr.