Kritisch denkende wereldburgers

De ouders en onderwijsmensen achter de Alan Turingschool vinden dat het onderwijs beter kan en moet. Het huidige onderwijs sluit onvoldoende aan op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en voegt te weinig waarde toe. Dit geldt voor moeilijker lerende kinderen, of kinderen die in bepaalde vakken zwak zijn en in andere sterk, maar ook voor de zeer getalenteerde leerlingen. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en deuren te openen. De kern van ons onderwijs is alle kinderen opleiden tot kritisch denkende wereldburgers die samenwerken om de wereld te veranderen.

Contactgegevens school

Adres
Poolstraat 2
1018 LR Amsterdam
Directeur
Eva Naaijkens
Telefoon
E-mail
Website