​​Werken aan een brede horizon

Bij binnenkomst wordt direct duidelijk dat De Admiraal de Ruyterschool veel aandacht besteedt aan kunst en cultuur. De school is gevestigd in een monumentaal pand in het hart van De Baarsjes, een wijk waar op cultureel gebied veel gebeurt.  

Muziek- en museumlessen
Tijdens museumlessen en muziek(luister)lessen kunnen kinderen kennis maken met schoonheid en talent. Maar ook aan de hand van Artislessen, de schooltuinen, een havenproject, de Kinderboekenweek en een keur aan sportactiviteiten krijgen zij de kans zich niet alleen cognitief te ontwikkelen en andere mogelijkheden te ontdekken.
 
Ook digitale cultuur
Met aandacht voor nieuwe media en digitale cultuur worden de kinderen voorbereid op alles wat de toekomst op dit vlak te bieden heeft. Daarbij leren ze kritisch kijken naar wat er op hen afkomt via de media en internet.
 
Onderwijs op maat 
Wie moeite heeft met een bepaald vak krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten. Dit geldt met name voor de vakken taal, lezen en rekenen. De school volgt vorderingen van leerlingen systematisch en nauwgezet om goed op de hoogte te blijven en eventuele achterstanden op tijd te signaleren.
 
Kleine Admiraal
Op de voorschool De Kleine Admiraal krijgen kinderen plezier in samen spelen en leren en wordt veel aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Zo’n goede voorbereiding op de basisschool geeft leerlingen een zeker gevoel waardoor zij meer kans hebben om de school met succes te doorlopen.
 
Buitenschoolse extra’s
Er wordt actief gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig werken en positief en constructief met elkaar omgaan.
Een goed schoolklimaat ontstaat door persoonlijke aandacht vo

(luister)lessen kunnen kinderen kennis maken met schoonheid en talent. Maar ook aan de hand van Artislessen, de schooltuinen, een havenproject, de Kinderboekenweek en een keur aan sportactiviteiten krijgen zij de kans zich niet alleen cognitief te ontwikkelen en andere mogelijkheden te ontdekken.

Ook digitale cultuur
Met aandacht voor nieuwe media en digitale cultuur worden de kinderen voorbereid op alles wat de toekomst op dit vlak te bieden heeft. Daarbij leren ze kritisch kijken naar wat er op hen afkomt via de media en internet.

Onderwijs op maat
Wie moeite heeft met een bepaald vak krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten. Dit geldt met name voor de vakken taal, lezen en rekenen. De school volgt vorderingen van leerlingen systematisch en nauwgezet om goed op de hoogte te blijven en eventuele achterstanden op tijd te signaleren.

Kleine Admiraal
Op de voorschool De Kleine Admiraal krijgen kinderen plezier in samen spelen en leren en wordt veel aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Zo’n goede voorbereiding op de basisschool geeft leerlingen een zeker gevoel waardoor zij meer kans hebben om de school met succes te doorlopen.

Buitenschoolse extra’s
Er wordt actief gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig werken en positief en constructief met elkaar omgaan.
Een goed schoolklimaat ontstaat door persoonlijke aandacht voor vreugde en verdriet van de kinderen, maar ook door contextrijk te leren: met buitenschoolse activiteiten wordt een extra dimensie aan de leerstof gegeven. Dit maakt de horizon van elke leerling breder.

 

Contactgegevens school

Adres
Bestevaerstraat 42-44
1056 HP Amsterdam
Directeur
Bart Joosse en Saskia van Caem
Telefoon
E-mail
Website