Levensbeschouwing

De Sint-Petrusschool is een katholieke school. Wij besteden bewust aandacht aan de katholieke identiteit van de school. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in onze aandacht voor religieuze feesten (zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) en bij dagen van verlies (bv van een ouder, leerkracht of leerling).

Op de Sint-Petrusschool krijgen de kinderen lessen levensbeschouwelijk onderwijs. De methode Hemel en Aarde geldt als uitgangspunt. De leerlijnen die in Hemel en Aarde worden uitgezet, gaan vooral over de vaardigheden die kinderen opdoen om op een godsdienstige of levensbeschouwelijke manier in het leven te staan. Zeven spirituele vaardigheden komen elk jaar terug in de lessen: verbinden, verwonderen, verbeelden, vertrouwen, ordenen, communiceren en omgaan met traditie. Ook voor andere religies (buiten het christendom) is aandacht. Bekijk ook de website van Hemel en Aarde.