Aanmelden

  • Gemaakt op: 3-9-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Tineke Mens
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Er wordt eerst een ’voorlopige’ aanmelding gedaan bij de administratie van de school. Dit kan vanaf de geboorte van het kind. Ouders worden dan uitgenodigd om samen met hun kind deel te nemen aan de maandelijkse informatieochtend van de school. Op deze ochtend wordt een aantal gegevens aan de ouders gevraagd: naam en geboortedatum van het kind, adres en telefoonnummer. De ouders krijgen een 
aanmeldingsformulier. Omdat de wettelijke bepalingen met betrekking tot aanmelden op de basisschool misschien veranderen, kunnen we nog geen definitieve plaatsingen toezeggen. Kinderen komen voorlopig in volgorde van aanmelding op een (wacht)lijst.

Bij aanmelding van een leerling van een andere school zal altijd eerst contact worden opgenomen met de vorige school. Als er op de vorige school problemen waren, bijvoorbeeld met het gedrag, dan zullen er met de ouders afspraken worden gemaakt.

Bij een aanmelding van een kind met een REC-indicatie (speciaal onderwijs) beslist de toelatingscommissie over eventuele plaatsing op de Sint-Petrusschool. Deze plaatsing is afhankelijk van de zorgmogelijkheden die de school kan bieden en die opgenomen zijn in het zgn. zorgprofiel. Dit profiel ligt op school ter inzage.
Informatieochtend

Tijd: 09.15-10.15 

Data 2018-2019:

5-10-2018 / 15-11-2018 / 12-12-2018  

12-12-2018 / 13-2-2019 / 13-2-2019 

17-4-2019 / 16-5-2019 / 12-6-2019

Foto's

Video's

Meer informatie