OR

​​​Binnen de school is de ouderraad actief. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Ze neemt deel aan het opzetten en uitvoeren van allerlei feesten en projecten door het schooljaar heen, zie hieronder beschreven. De jaarvergadering van de ouderraad vindt eenmaal per jaar plaats. Alle ouders worden voor deze vergadering uitgenodigd. Voor informatie kunt u mailen naar staugustinus.or@askoscholen.nl.​


Ouderavond en Open Dag
De ouderraad verzorgt zo nodig bij deze gelegenheden koffie, thee, limonade en koekjes. Zij voorzien ouders van informatie aangaande financiële verantwoording en informatie m.b.t. onderstaande activiteiten.

Sponsorloop 
Jaarlijks wordt voor de leerlingen een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen. De helft van de opbrengst is bestemd voor een goed doel, de andere helft is bestemd voor de school. De ouderraad zorgt voor het afzetten van het parcours, de stempelcontrole en verfrissingen.
 
Sint Maarten
De leerlingen van de kleutergroepen mogen op 11 november met hun lampionnen de klassen rond. De ouderraad zorgt voor een versnapering in iedere klas. Na Sint Maarten brengen de leerlingen van alle klassen een deel van het door hen opgehaalde lekkernijen mee naar school. Het ingezamelde snoep wordt door een delegatie van leerlingen uit groep 8 samen met de 2 ouderraadleden naar de kinderafdelingen van het AMC gebracht. De leerlingen van St. Augustinus krijgen dan een rondleiding over een aantal afdelingen. 

Sinterklaas
Dit feest wordt uitgebreid gevierd en dat brengt met zich mee dat voor de Sint en zijn Pieten een drukke tijd aanbreekt, maar ook voor de ouderraad, die samen met de leden van het team het feest organiseert. De ouderraad onderhoudt nauwe contacten met Sint’s kleermaker, kapper, visagisten, snoepleveranciers, banketbakkers, cadeautjespieten, etc. om het geheel in goede banen te leiden.

Op 5 december worden Sinterklaas en de Pieten al vroeg 'ingehaald' op het schoolplein door alle leerlingen en ouders. Vervolgens gaan Sint en de Pieten op bezoek in de groepen 1/2, 3 en 4. De kinderen verzorgen diverse optredens voor Sinterklaas. 
Het gezelschap brengt ook nog een kort bezoek aan de groepen 5 t/m 8 tijdens hun surprise-ochtend.  

Kerstmis
De viering van Kerstmis is het volgende grote feest op school. Het kerstdiner wordt woensdag voor de kerstvakantie gehouden. De tafels zijn feestelijk gedekt en alle leerlingen komen mooi gekleed naar school. Per klas wordt door de leerkracht en leerlingen een menu samengesteld. De ouders kunnen aangeven op lijsten, die op de deur hangen wat zij voor een gerecht willen maken. We kunnen alle hulp gebruiken om de voorbereiding, het diner en het opruimen in goede banen te leiden. Na het kerstdiner vindt voor de kinderen en ouders een gezamenlijke kerstviering plaats, buiten op het schoolplein of binnen in het speellokaal. De rol van de ouderraad hierin is het verzorgen van (buiten)verlichting, geluidsinstallatie, eventueel een tent om het droog te houden en natuurlijk het creëren van een feestelijke sfeer. 

Palmpasen
De kinderen van groep 1 en 2 bezoeken traditiegetrouw de bewoners van het bejaardentehuis de Keern. In een optocht wandelen ze met palmpasenstokken, die op school met behulp van ouders versierd zijn, door Landsmeer richting De Keern. In de Keern verzorgen de kinderen een klein programma en overhandigen aan de bewoners de palmpasenstokken.
De ouderraad zorgt voor de organisatie, de broodhaantjes en andere versnaperingen voor op de stokken. 

Paasontbijt
Elk jaar wordt op de donderdag voor het paasweekend een paasontbijt gegeven op school. De kinderen ontbijten dan niet thuis, maar worden ontvangen op school in hun klas met een gezellige ontbijttafel. Tijdens het paasontbijt wordt de viering van Pasen benadrukt en uitgelegd. 

Schoolreisje
In het voorjaar gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De ouderraad regelt bussen en zorgt voor een versnapering.

In het voorjaar gaat groep 8 apart op een vierdaags schoolkamp. Een deel van de kosten komt uit het budget van de ouderbijdrage. Waar nodig wordt door de leerkrachten de hulp van de ouderraad ingeroepen. 

Feestelijke Eindejaarsafsluiting
Voordat we de zomervakantie definitief ingaan, zijn alle ouders welkom om met de kinderen en het schoolteam het schooljaar feestelijk af te sluiten. Een half uur voordat de laatste schoolbel luidt zal, bij mooi weer buiten voor op het schoolplein, het glas geheven worden op de afronding van het schooljaar en inluiden van de grote vakantie. De ouderraad zorgt voor de feestelijke aankleding, een drankje, iets lekkers voor de kinderen en ruimt na afloop op. 
Bij slecht weer vindt de afsluiting plaats in de speelzaal. 
De drankjes en traktaties worden bekostigd uit het budget van de ouderbijdrage. 

Musical
Op de dag van de uitvoering van de musical van groep 8 is er in de ochtend de generale repetitie, die door alle kinderen van de school wordt bijgewoond. De musical wordt uitgevoerd in de speelzaal van de school. Na afloop krijgen de kinderen een ijsje, verzorgd door de ouderraad. ´s Avonds is er een voorstelling voor de ouders en familieleden. In de pauze wordt er koffie en thee geschonken en is er limonade voor de kinderen. 

Sportevenementen
Twee keer per jaar doet onze school mee met schoolsporttoernooien. De kinderen uit groep 3 t/m groep 8 mogen hieraan meedoen. De sporttoernooien bestaan uit een voetbaltoernooi en een basketbaltoernooi. De ouderraad helpt met het samenstellen van de teams en zoekt begeleiders voor de teams. Tevens wordt tijdens het toernooi gezorgd voor drinken en eten. Komt een team in de finale, dan zorgt de ouderraad ook voor bloemen voor de winnaars. 

Als het natuurijs achter de school geschikt is om te schaatsen, wordt hier gebruik van gemaakt. De Ouderraad schenkt voor kinderen en ouders warme chocomel.
Is het natuurijs achter de school niet veilig genoeg om te schaatsen dan gaan de groepen 3 tot en met 8 naar de ijsbaan 'Hard gaat ie' te Landsmeer. De toegang wordt bekostigd uit de ouderbijdrage.
Gaat de ijsbaan in Landsmeer niet open omdat het ijs niet geschikt is om te schaatsen, dan gaan de leerlingen van groep 5 tot en met 8 met een bus naar de Ijsclub in Hoorn. De organisatie ligt in handen van de Ouderraad. 

En verder...
Naast genoemde grote activiteiten doet de ouderraad nog meer. Het overleg met de politie voor het verkeersexamen die groep 8 aflegt. Het informeren naar ervaringen en beantwoorden van vragen van ouders van nieuwe leerlingen. Kortom, wij zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen op school. 

Kosten
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren is uw financiële steun hard nodig. Als ouderraad vragen we een vrijwillige bijdrage per leerling per schooljaar, dit is inclusief de kosten van het schoolreisje. De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de ouders tijdens de jaarvergadering van de ouderraad. Wanneer een leerling na 1 januari op school komt dan wordt de helft van de bijdrage gevraagd. In het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening hiervoor. Bent u na het lezen van deze informatie enthousiast geworden, dan kunt u zich altijd opgeven als nieuw lid van de ouderraad. U kunt ook aangeven waarvoor en wanneer we een beroep op u kunnen doen, want hulp kunnen we altijd gebruiken. U kunt denken aan voorbereiden, assisteren en na afloop opruimen bij activiteiten. Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of mailen.
 
Hieronder een overzicht van de leden van de Ouderraad en de leerkrachtengeleding. Op de jaarvergadering eind september/begin oktober zal de lijst van personen en taken voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. Onderstaande overzicht is dus onder voorbehoud.​

​naam: ​Linda de Koning
​functie: voorzitter  
taken:

​naam: Jacqueline Vonk​
​functie: secretaris
taken: Secretariële zaken, 

​naam: Vincent Rutgers
​functie: penningsmeester
taken: Financiele zaken, sponsorloop, Kerst, schaatsen,  
 voetbaltoernooi, sportdag 1 t/m 7, ​

​naam: Gerard Knaack
​functie :lid 
taken: 

naam: Ben Vet
functie: lid
taken: 

​naam: Nicole Berger
​functie: lid
taken: Sponsorloop, Nieuwjaarsreceptie, Palmpasen, 
Paasontbijt,  schoolreisje 1-7, eindejaarsfeest

​naam: Daphne Riool       
​functie: Kerst, schaatsen, basketbaltoernooi, 
voetbaltoernooi, sportdag 1-7, afscheid groep 8​
taken

​naam: Kelly van de Poel
​functie: lid 
taken: Contactpersoon leerkrachtenteam​

​naam: Chantal Miserus
​functie:lid​
taken: Contactpersoon leerkrachtenteam

Verslagen van de bijeenkomsten van de OR
De notulen zijn voor ouders/verzorgers van kinderen op de St. Augustinus hi​er​ op intranet in te zien. Voor een wachtwoord kunt u terecht bij de administratie.​​​​​​​

DSC06250 - kopie.JPG