Nieuws

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hiernaast een overzicht van het schoolnieuws en artikelen in de media.​​​​

 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 5 2018-2019

  Belangrijke data ; Privacy; Parro; Studiedag 19 oktober; Ontbijten met de burgemeester; Opbrengst Sponsorloop; Thema 2: Mijn Lijf

 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 4 2018-2019

  Boekenmarkt, Schoolmaatschappelijk werk, Boekenmarkt, Sponsorloop, Vacature GMR lid, Speelgoed voor de voedselbank.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 3 2018-2019

  Parro,

  Lees meer ....
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 2 2018-2019

  ​In dit schoolnieuws: Belangrijke data, Thema, Boekenmarkt, Schoolbibliotheek, Parro, Ouderavond, sponsorloop, Jeugd Sportpas

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 19 2017-2018

  Slootjesdag, avond 4-daagse, zomerfeest, kamp, dode hoek-les, zomerfeest, afscheid juf Chantal, Studiedag, vervolg ouderenquête, belangrijke data, bijzonderheden.

  lees meer ....
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 20 2017-2018

  Thema duurzaamheid, doorschuifochtend, grote schoonmaak kleuters, de Vreedzame School, Snappet, groepsbezetting, nieuwe leerkrachten, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 21 2017-2018

  Thema, even voorstellen, studiedag, afscheid OR, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 1 2018-2019

  Belangrijke data, Thema 1: kinderboekenweek, Stichting Hulphond, Werkdag Gouwe Plek groep 6, 7 en 8, Sponsoractie, Mededelingen: Mededeling van de TSO, Praktische hulp gezocht, Jeugd sportpas, Werkzaamheden Liander

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 18 2017-2018

  Thema duurzaamheid, de Vreedzame School, Laika-training, Kunstprojectdag, Dodehoekles, Clubpromotiedag, Oudertevredenheidsenquete, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws-17 2017-2018

  Mediatoren, thema duurzaamheid, contactpersoon, privacywet, vreedzame school, avond 4-daagse, laikatraining, rots en water, dodehoek les, fietsexamen, verhalenfabriek, enquête, studiedag, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 16 2017-2018

  Oudertevredenheids-enquête, 'Rots en Water' , De Kindergemeenteraad, Koningsspelen, Thema sport, Oproep, Belangrijke data, Bijzonderheden.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 15 2017-2018

  Thema Sport en beweging, Nathalie stelt zich voor, paasontbijt, schoolvoetbal, schoolplein, lezen groep 3, Rots en Water groep 6, natuurouders, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer...
 • Mededelingen

  Oud-directeur overleden

  Oud-directeur overleden.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 14 2017-2018

  In dit schoolnieuws: Schoolmaatschappelijk werk, tutor lezen., basketbal, ontdekken op de Gouwe Plek, Schoolreis groep 4 t/m 7, Palmpaas-stokken versieren, belangrijke data en bijzonderheden: Lydia en MR.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 13 2017-2018

  Staken, Spelen op het nieuwe schoolplein, Rots en water, Sociaal emotioneel, Thema sport en beweging, Schoolmaatschappelijk werk, Leerplicht, Knuppelpad, Belangrijke data, Bijzondere Mededelingen.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 12 2017-2018

  In dit schoolnieuws: Basketbal, Thema afsluiting, Rots en water, Staking, Derde kleutergroep, Studiedag, Wegwerkzaamheden, Schoolplein, Schoolvoetbal, Belangrijke data en Bijzonderheden .

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 11 2017-2018

  In dit schoolnieuws: Bezoek aan het Tropenmuseum, Werken op de Gouwe Plek, Warme truiendag, belangrijke data en bijzonderheden.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 10 2017-2018

  In dit schoolnieuws: Thema Marokko&Nederland, Logopedie, Kleuterlokaal, Sportpas, Werkdagen Gouwe Plek, Kinder Gemeente Raad, Sportpas, Intern-begeleider Marloes, Natuur, Warme truien dag, belangrijke data en bijzondere mededelingen

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 9 2017-2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 8 2017-2018

  In dit Schoolnieuws: kerst, staking, het nieuwe lokaal, het schoolplein, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 7 2017-2018

  Muziek, Gym, Sinterklaas ,Tekenfund, Kerstdiner, Kerstvoorstelling, Stakingsdag, Belangrijke data, Bijzonderheden.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 6 2017-2018

  Schoolestafette, Sinterklaas, in de klas, muziekproject, contactpersoon, een nieuw gezicht, bericht van de MR, belangrijke data, bijzonderheden; open dagen VO groep 7, jeugdsportpas.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 5 2017-2018

  Thema Muziek, Griezelthema afgelopen, Natuur, Pubers, Sport- en Cultuurfonds, VVN, belangrijke data, bijzonderheden.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 4 2017-2018

  workshops thema 1, studiediemiddag, veilige schoolomgeving, schoolestafette, speelgoed voor de voedselbank, cursus natuurouders, les op de Gouwe Plek, sponsorloop, belangrijke data, bijzonderheden

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 3 2017-2018

  THEMA: Gruwelijk eng, werken op de gouwe plek, startgesprekken, sponsorloop, kijkje in de klas, bouw, filmen in de klas, natuurcursus voor ouders, data, bijzonderheden.

  Lees meer....
 • Mededelingen

  Open dag

  Vrijdag 6 oktober is er van 9.00-10.00 uur een open dag.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 2 2017-2018

  In dit Schoolnieuws: Gruwelijk eng, Algemene ouderavond, Startgesprekken, Natuur, Werken op de Gouwe, Kinder Gemeenteraad, Sponsorloop, Bouw, Landelijke staking, Belangrijke data, Mededelingen

  Lees meer ....
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 1 2017-2018

  Even voorstellen, gestart in de nieuwe klas,, algemene ouderavond, bouw nieuwe lokaal, belangrijke

  Lees meer...
 • Mededelingen

  Zomer

  Allemaal een fijne vakantie toegewenst en tot maandag 4 september 2017.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 17 2016-2017

  Werken op de Gouwe Plek, thema 'Ja natuurlijk', zomerfeest, nieuwe leekrrachten, schoolreis, belangrijke data, mededelingen

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 16 2016-2017

  Thema; 'Ja natuurlijk', staking onderwijs, werken op de gouwe plek, 10-min. gesprekken, nieuwe collega,'s , avond 4-daagse, nieuwbouw, enquete nieuwe middelbare school, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 15 2016-2017

  Thema: 'Ja natuurlijk', club promotiedag, ouderhulp avondvierdaagse, afscheid, vakantie, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 14 2016-2017

  Thema: 'Ja natuurlijk', tutorlezen groep 3 en 6, onze tuin, kamp groep 8,belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 13 2016-2017

  Voetbal, basketbal, kinder gemeenteraad, zwemfestijn, bij de brandweer op bezoek, paasontbijt, Cito, kamp, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer...
 • Activiteiten

  Schoolnieuws 12 2016-2017

  Thema: 'Als ik later groot ben', werken in de tuin, Koningspelen, belangrijke data, mededelingen

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 11 2016-2017

  Basketbal,'als ik later groot ben, filosofieles, op tijd op school,paasontbijt, studiedag, lerarentekort, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer ..
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 10 2016-2017

  Thema 4: 'Als ik later groot ben', thema 3: "Uitvinders - wij vinden uit', schaatsen, schoolestafette, basketbal, afsluiting piratenthema groep 3, belangrijke data, mededelingen

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 9 2016-2017

  Thema 3: Voorstelling uitvindingen, bezoek Nemo, kinderredactie lol - Kinder Gemeenteraad, tussenschoolse opvang, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer ...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 8 2016-2017

  Nationale voorleesdagen, thema: 'Uitvinders vinden uit', Kinder Gemeenteraad, belangrijke data.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 7 2016-2017

  Kindergemeenteraad, Schoolband en kerstkoor, Nieuwjaarsreceptie, Opening thema uitvindeningen en uitvinders, Hoofdluis, Belangrijke data, Mededelingen.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 6 2016-2017

  Een feestelijk Kerstprogramma, Uitvindersthema, Sponsorgeld, Afscheid en hallo, Kinder Gemeenteraad, Belangrijke data, mededelingen..

  Lees meer ...
 • Beeld

  Sinterklaas op school

  Aankomst Sinterklaas.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 5 2016-2017

  Sint Maarten, AMC, thema: feesten door de eeuwen heen, muziekles, wijkwandeling, Kinder Gemeenteraad, namens de ouderraad, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer...
 • Activiteiten

  Onze tuin is winterklaar!

  Lees meer.
 • Beeld

  Spelletjesmiddag

  Als afsluiting van het thema "voor altijd jong".....

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 4 2016-2017

  Thema 'Voor altijd jong', Kinderboekenweek, schooltuin, muziek, schoolestafette, inzamelaars bedankt, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer...
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 3 2016-2017

  Sponsorloop, aflsluiting van het thema 'voor altijd jong', oproep, muziek, speelgoed voor de voedselbank, schoolestafette, digitale post , oudergesprekken, mededelingen, belangrijke data.

  Lees meer ...
 • Activiteiten

  Sponsorloop 23 september 2016

  Het was een geweldige dag.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 2 2016-2017

  Aftrap muziekonderwijs, thema " voor altijd jong", kindergemeenteraad, sponsorloop, belangrijke data.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 1 2016-2017

  Algemene ouderavond, omgekeerde 10-min gesprekken, boomhut, hoofdluis, interview, muziekonderwijs, sponsorloop, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 18

  Sportdag, wendag groep 2, luizenmoeders, boomhut/zandbak, schoolreisje, 'De Gouwe Plek' gemaaid en gehooid, het ga jullie goed ..laterrrr, belangrijke data.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 17

  Thema, administratieve zaken, verslag studieweek, nieuwschooljaars receptie, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer
 • Beeld

  Clubpromotiedag Landsmeer 2016

  ​​​​​Alle 8e-groepers van Landsmeer hebben meegedaan met de jaarlijkse clubpromotie dag op 31 mei.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 16

  Afscheid Adèle, kamp, avond vierdaagse, inloopochtend, verkeersexamen, clubpromotiedag, mailproblemen, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 15

  Thema 4, koningsspelen, waarom haden wij geen 2 weken vrij?, meer fruitdagen, afscheid Adèle, belangrijke data, mededelingen.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 14

  Thema 4, koningsspelen, Amsterdams Zwemfestijn en schoolvoetbal.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 13

  Tutor Lezen, 01 april, oproep en ZingZo.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 12

  Wij trekken aan de bel, kuikenbezoek, mediatoren en juf Kelly op bezoek.

  Lees meer.
 • Beeld

  Project wateranimatie

  Groepen 5 t/m 8 bezoeken het Cinema Oostereiland in Hoorn.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 11

  Thema 100 jaar droge voeten, schaatsen, tutorlezen en zwemfestijn.

  Lees meer.
 • Activiteiten

  Groep 5-8: Schaatsen 2016

  Een gezellige schaatsdag voor de bovenbouw.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 10

  Welkom Lennon, Rapporten mee, speelmaterialen en belangrijke data.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 9

  Thema 100 jaar droge voeten, stukjes groep 8 en nationale voorleesdagen.

  Lees meer.
 • Beeld

  Verbranding waterwolf

  De waterwolf gemaakt door groep 8.

  Lees meer.
 • Beeld

  Bezoek tentoonstelling

  Groep 8 heeft een bezoek aan het Dorpshuis gebracht.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 8

  Thema 100 jaar droge voeten, politiebezoek groep 6 en Drie Koningen.

  Lees meer.
 • Beeld

  Knutselmiddag

  Alle groepen hebben deze middag geknutseld.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 7

  Bezoek AMC, Werkdag op de gouwe plek, schoolestafette en schooltuin.

  Lees meer.
 • Activiteiten

  Werken op de 'gouwe plek'

  Het vernieuwen van het knuppelpad en uitbaggeren van de vijver.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 6

  Sint Maarten, Talent in beeld en inzameling speelgoed voedselbank.

  Lees meer.
 • Beeld

  Theatervoorstelling Duimelijntje

  In het kader van het thema hebben de leerlingen van groep 1-4 een voorstelling gehad.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 5

  Artikel Lisa, Thema Sprookjes en Sagen en Muziekles groep 3.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 4

  Thema Raar maar waar, schoolbieb en scholenestafette.

  Lees meer.
 • Beeld

  Lekker Smullen van de appeloogst

  Van de oogst was er genoeg om voor twee groepen appelflappen te bakken.

  Lees meer.
 • Beeld

  Bezoek schrijver

  Vandaag is schrijver Sander Koenen op bezoek geweest in de groepen 1 t/m 5.

  Lees meer.
 • Beeld

  Groep 7/8: Nemo

  Groep 7 en 8 zijn vandaag naar Nemo geweest.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 3

  Sponsorloop, thema raar maar waar en artikel Heppie.

  Lees meer.
 • Beeld

  Sponsorloop 2015

  De kinderen lopen voor stichting Heppie.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 2

  Werken op de Gouwe plek, algemene ouderavond en sponsoractie Jumbo.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 1

  Gymles groep 3, nieuwe juf gr.7 en 5, Snappet en belangrijke mededelingen.

  Lees meer.
 • Nieuwsbrief

  Schoolnieuws 2015-2016

  Vrolijk naar school, mededelingen, belangrijke data.

  Lees meer.