St. Antoniusschool Amsterdam-Centrum

​​​​​​​​​​​​W​elkom op onze website

De Sint Antoniusschool is een fijne buurtschool voor basisonderwijs,  gevestigd in een mooi gebouw aan de Lastageweg in Amsterdam Centrum, dicht bij de Nieuwmarkt. De school heeft een enthousiast tea​m, dat naast goed onderwijs een breed scala van culturele en maatschappelijke activiteiten aanbiedt. 


De school heeft als doel de kinderen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind, een stevige basis te geven om kritisch en zelfstandig de maatschappij in te gaan.

Naast de leslokalen heeft ons gebouw ook  lokalen voor handvaardigheid, een kleine gymzaal voor kleuterbewegingsonderwijs en een aula voor kleine voorstellingen.

Er is een uitgebreide schoolbibliotheek en een podium voor muziek- en toneelactiviteiten. Door de school heen zijn er werkplekken waar kinderen gebruik kunnen maken van laptops en chromebooks. 

De gymnastiekzaal voor de midden- en bovenbouw is aan de overkant van het schoolplein. Buiten is er een omheinde speelplaats met overdekte zandbak en voor de school een autovrij speelplein met klimtoestellen.​

 Activiteiten

juli
18-7-2018afscheidsavond groep 8
20-7-2018lesvrije dag
23-7-2018zomervakantie t/m 31 augustus
september
6-9-2018Schoolfoto
17-9-20181e oudergesprekken

 Aanmelden

 Nieuws

​​Youtube 5.jpg  ​