Nieuwsbrief 6

 • Gemaakt op: 24-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​​​​​​Sinterklaas
Alle ouders die mee hebben geholpen met het versieren van de school willen wij bedanken. Het ziet er knus uit.

Ter herinnering:
 •  Op woensdag 25 november is de Pietenochtend voor groep 1 t/m 4. Net als op vrijdag 4 december is het verstandig wat meer tijd in uw agenda in  te ruimen voor het naar school brengen van uw kind(eren) ivm (mogelijke)  Sinterklaas festiviteiten.
 •  Omdat kinderen hard werken aan hun surprise en we vaak de mooiste kunstwerken zien, willen we de kinderen  de gelegenheid geven om hun surprise tentoon te stellen in de school. Vanaf woensdag 2 december worden de surprises verwacht.
Geboren
Met veel plezier kunnen wij u melden dat juffrouw Veronique en haar man een gezonde dochter hebben gekregen. Ze heet Lea. 

Rapporten 
Alle kinderen krijgen deze week hun rapport mee naar huis. Zoals u eerder heeft vernomen zijn er geen standaard rapportgesprekken. In uw startgesprek heeft u met de leerkrachten een gesprekken cyclus afgesproken. Als u dus heeft afgesproken dat er wel een gesprek zou zijn dan kunt u dat met de leerkracht inplannen. In de eerste week van maart staan er wederom gesprekken gepland waarin de uitslagen van de citotoetsen met u worden doorgenomen.
Afgesproken met het team is dat het rapport van uw kind geen verrassingen voor u mag opleveren. De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport tijdens de adviesgesprekken.

Activiteitenbijdrage:
Begin september heeft u van de ouderraad een betalingsverzoek gekregen om de vrijwillige activiteiten bijdrage van schooljaar 2015/2016 te betalen. In dit bericht vroegen wij u deze indien mogelijk voor 1 november over te maken.
Mocht u deze betaling nog niet gedaan hebben (en ons hierover niet geïnformeerd te hebben) dan hierbij opnieuw het vriendelijke verzoek de bijdrage van €25,00 per leerling over te maken t.n.v.OUDERVERENIGING JOZEFSCHOOL Weesp
 Rekeningnummer NL51 INGB 0001000433 
Geef als betalingskenmerk dan de naam en groep van uw kind(eren) aan.
Om het u makkelijk te maken zullen leden van de ouderraad a.s.woensdag 25 november vanaf 12.00 uur op school zijn zodat u ook contant aan hen kunt betalen. 

Jozefschoolkoor 
Het koor is alweer een paar weken druk bezig met het repeteren van kerstliedjes. Het koor gaat deze liedjes ook een paar keer laten horen met een paar optredens. Het eerste optreden vindt plaats op 12 december tijdens het Korenfestival. Het koor zingt eerst de liedjes van 14.00 uur tot 14.30 uur en later nog een keer van 15.30 tot 16.00 uur. 
Op kerstavond 24 december zingt het koor tijdens de gezinsviering. De precieze tijden laten wij u nog weten. 
Beide optredens vinden plaats in de Katholieke kerk van Weesp aan de Troelstralaan.
Het zou natuurlijk mooi zijn als u komt luisteren.

Hartelijke groet , namens het team
Remon Pontman, Directeur


Driemaal hoera voor onze jarigen:, 
Dilan Ucurum, Viola Piddiu,
Lisanne Bekkers, Femke Mooij,
Senna Asserrar, Nol Jongerius


Kijken bij de Pietengym 
Alle ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn van harte uitgenodigd om het laatste kwartier van de gymles volgende week bij te wonen.
U kunt dan als verrassing voor de kinderen met hen nog even wat spelletjes van de Pietengym mee doen. De kinderen laten u graag zien wat ze kunnen en vinden het geweldig als u als ouders ook een poging willen wagen. 
U bent op de volgende momenten van harte welkom in de les:

Maandag 30 november:
Groep 7 09.45-10.00 uur
Groep 8 11.30-11.45 uur
Groep 3 14.00-14.30 uur (De ouders die kinderen op school op moeten halen mogen hun kind eerder van de gym meenemen deze dag)
Dinsdag 1 december:
Groep 6 09.45-10.00 uur
Groep 5 11.30-11.45 uur
Groep 4 14.00-14.30 uur (De ouders die kinderen op school op moeten halen mogen hun kind iets eerder van de gym meenemen deze dag)

Rijouders gevraagd voor schaatsen
Wij hebben nog niet voldoende ouders om te rijden naar de schaatsbaan. Wilt u de kinderen een lift geven zodat wij kunnen gaan schaatsen dan kunt u het mailen naar m.vanden.broek@a​skoscholen.nl
Wanneer: dinsdag 8 december 
Hoe laat:  09.00-10.30 uur groep 5
                 09.45-11.15 uur groep 7
                 10.30-12.00 uur groep 6. .
Vertrek:         20 minuten voor aanvang
 Terugkomst: 30 minuten na afloop 
Wilt u nogmaals kijken of u kunt rijden?
 
Uitnodiging
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief:  
Passend Onderwijs boven de streep: Mogen excelleren in het VO in het Gooi!

Hemel en Aarde thema
Vraag aan ouders welke goede herinneren ze hebben aan het godsdienstonderwijs op school en de meeste beginnen over Bijbelverhalen. Die verhalen hebben zo’n eigen taal, sfeer en betekenis, dat ze je een leven lang bijblijven. Dat is nog steeds zo. De komende weken nemen we de kinderen mee in verhalen over koning David en daarna is het alweer tijd voor de verhalen over kerst. De verhalen over David behoren tot de mooiste uit de Bijbel. Niet omdat David zo’n lieverdje was, hij had een ruig leven en deed dingen die niet door de beugel konden. Daar wordt het leven van David eigenlijk alleen maar rijker en boeiender van. Geen engeltje, maar wel een man naar Gods hart. David is nog een herdersjongen als hij door de profeet Samuel tot koning wordt gezalfd. Hij moet koning Saul opvolgen. David valt op als hij op een slagveld de reusachtige Goliath velt met een kiezel uit zijn slinger.  (In de Koran heeft David de naam Dawoud en verslaat hij de reus Djaloet.) Hierna volgen er nog vele verhalen over David. Uiteindelijk wordt David koning van de twaalf stammen van Israël. En wordt Jeruzalem de hoofdstad. Al deze verhalen dragen een rijkdom in zich die we met kinderen gaan verkennen. We gaan het hebben over goede eigenschappen, over gezien worden, over wat muziek met je stemming doet. Over vriendschap. Over kwaad met goed vergelden. Over feesten, dansen en dichten. Generaties later gaan Jozef en Maria naar Bethlehem, de stad waar alle nakomelingen van David zich verzamelen voor een volkstelling. Maria draagt Jezus, ‘Davids Zoon, lang verwacht’, zoals we nog steeds met kerst zingen. Ook een prachtig verhaal, dat we graag opnieuw met de kinderen beleven.

Agenda: 
24 november MR vergadering
25 november Pietenochtend
27 november 1e rapport mee
4 december Sinterklaas feest

Organisatie
Meester Remon is woensdag middag en de gehele donderdag op school aanwezig.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 december 2015.​Sinterklaas, Welkom baby Lea, rapporten ​en activiteitenbijdrage en uitnodiging schaatsen.​

Foto's

Video's

Meer informatie