Nieuwsbrief 1

 • Gemaakt op: 24-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​​​Goede start
Zes weken vakantie zijn voorbij en de eerste schoolweek is alweer achter de rug. Wij hopen dat u en uw kind(eren) een goede vakantie hebben gehad. In de vakantie is onze school weer helemaal van binnen geschilderd en is de grote schade die ontstaan was door de bouw van het Weesper Gilde weer hersteld.
Ook hebben een aantal ouders ons geholpen met het opruimen van de school.
Wij hebben in ieder geval weer zin om te beginnen en er weer een goed schooljaar van te maken.
Een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders, dat jullie je maar snel thuis mogen voelen op onze school.

Startgesprekken
In de nieuwsbrief van 2 juni vorig jaar hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de veranderingen dit schooljaar. Een van de veranderingen is dat wij volgende week startgesprekken van een half uur hebben met u. Als u zich nog niet heeft ingeschreven voor de datum en/of tijd, dan willen wij u vragen dit spoedig te doen. Bij de groepsleerkracht vindt u de lijst waarop u kunt aangeven wanneer u komt. Het is echt de bedoeling dat alle ouders zich inschrijven.

Een aantal zaken die wij graag met u bespreken:
 1. Wat is er leuk en sterk aan uw kind en waarvoor heeft uw kind belangstelling?
 2. Hoe ervaart uw kind het naar school gaan? Hoe heeft uw kind de eerste twee weken ervaren?
 3. Wat vindt uw kind moeilijk of lastig op school? Waar is uw kind goed in?
 4. Zijn er punten waar u zich zorgen over maakt met betrekking tot uw kind?
 5. Zijn er bijzondere situaties of gebeurtenissen in uw gezin (geweest) die voor de leerkrachten goed zijn om te weten?
 6. Heeft uw tips voor de leerkrachten voor de aanpak van uw kind op school?
 7. Wat kunt u doen om er voor uw kind een goed jaar van te maken?
 8. Welke verwachtingen heeft u voor het komende schooljaar van de leerkrachten en de school?
 9. Wat heeft u, als ouder, nodig om er een goed schooljaar van te maken?

Waarom geen avonden meer?
De leraren zijn afgelopen jaar geconfronteerd met een nieuwe cao. Het voert natuurlijk te ver om deze helemaal met u te delen. Deze cao geeft in ieder geval aan dat elke leerkracht niet meer dan 40 uur per week mag werken. (part- timers naar rato). School moet elke leerkracht compensatie geven als deze meer dan 40 uur per week werkt. Deze compensatie moet plaatsvinden tussen twee schoolvakanties in (dus binnen acht weken: tijd tussen grote vakantie en herfstvakantie is ongeveer acht weken).
De vorige cao werkte met uren op jaarbasis en deze nieuwe cao met uren op weekbasis. ”Vroeger” konden de leerkrachten compenseren
tijdens de vakanties van de kinderen.
Door de nieuwe cao-maatregel is dit niet meer
mogelijk (de leerkrachten hebben daarom nu anderhalve week minder vakantieuren).
Om de nieuwe cao betaalbaar te houden voor school hebben wij samen met de MR er voor gekozen om de avonden te verminderen en de startgesprekken in de middag te laten plaatsvinden. 

Douchen met gym
Bij ons op school is afgesproken dat wij vanaf groep 5 douchen met de kinderen. Na anderhalf uur gym is het namelijk niet hygiënisch om zonder te douchen terug naar de groep te gaan. 
De groepen 3 en 4 douchen niet omdat zij direct naar huis gaan.
De groepen 5 t/m 8 douchen gescheiden.
Indien het douchen een bezwaar is moet u dat  via de directeur regelen. Mocht uw kind een keertje niet kunnen douchen dan kunt u dat middels een briefje of email laten weten aan de  groepsleerkracht of gymleerkracht.

Hemel en Aarde Thema 
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Er is vast geen levenswijsheid die zo oer-Hollands is, zo degelijk, nuchter en saai. Een beetje speelser, uitdagender mag best, vinden we. De lessen van Hemel en Aarde over godsdienst en levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp Raar. Een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt en waarover veel verrassende dingen te ontdekken vallen.
Veel kinderen vinden raar wel interessant, grappig en boeiend, maar willen zelf niet raar gevonden worden. Het is belangrijk om bij de groep te horen en het is vervelend als anderen je raar vinden. We verkennen in de lessen hoe dit werkt. Hoe is het om als eerste iets nieuws te doen in een groep?
Wat in de ene groep normaal is, is voor de andere groep raar. Met stokjes eten, een cadeautje pas uitpakken als de gever weg is, iedereen dezelfde kleren aan op school of allemaal een dutje doen tussen de middag: allemaal rare gewoonten die maken dat je even anders kijkt naar wat je zelf normaal vindt. Wie is er hier nou raar?
In elke bouw vertellen we een verhaal over Jezus, die iets tegendraads doet. Jezus leerde ons om goed na te denken over wat echt belangrijk is in het leven, en keuzes te maken die soms tegen gewoonten en gebruiken ingaan. Dat is bijna bovenmenselijk. In wonderverhalen wordt dat bijzondere van Jezus verteld op een manier die tot de verbeelding spreekt.
En o ja, kunst! Veel kunst de komende weken. Met rare olifanten van Salvador Dalí, mannetjes die uit de lucht komen vallen van René Magritte en wonderlijke strandbeesten van Theo Jansen.
Er valt weer genoeg te beleven in onze lessen! Het wordt weer boeiend. Maar wel raar.

Zwem4Daagse
In de week van 21 september organiseren zwemvereniging Triton en Victoriabad Weesp weer de Zwem4daagse. Zie de poster in de bijlage. 

Website en kalender
Op onze site vindt u de vernieuwde kalender. De vernieuwde schoolgids zal daar eind september ook op staan.

Informatie
Graag willen wij, net als voorgaande jaren, u erop attent maken dat u altijd bij de leerkrachten terecht kunt om te praten over de gang van zaken in de groep en over de vorderingen van uw kind. Wij vinden het zeer belangrijk dat u komt, zodat wij weten wat bij u speelt en waar u zich zorgen over maakt. Wacht daarom nooit te lang om te gaan praten. Openheid en duidelijk- heid willen wij hoog in het vaandel hebben staan.
Als u een collega wilt spreken dan vragen wij u uitdrukkelijk om dit na 15.00 uur te doen. Doordat wij werken met het continurooster hebben de leerkrachten van 14.30 uur tot 15.00 uur hun pauze. De leerkrachten zijn elke dag vanaf 8.00 uur t/m 16.30 uur op school aanwezig. Van 8.20 uur t/m 14.30 uur zijn de leraren er voor de kinderen. De directie kunt u altijd per mail bereiken. De directie bekijkt de schoolmail (op schooldagen) elke dag. Ook de leraren kunt u altijd per mail bereiken. Het emailadres is als volgt opgebouwd: voorletter.achternaam@askoscholen.nl

GYM
Wilt u de kinderen op gymdagen (maandag en dinsdag) sportieve buitenschoenen aan laten trekken of mee laten nemen. Er wordt met mooi weer buiten gegymd. 

Het 10-uurtje
Graag zien wij lekker fruit of een 'gezonde koek' in het trommeltje van de kinderen.

Gezond snoepen
In plaats van chips of snoep uitdelen met een verjaardag kunt u dit jaar misschien voor gezonde ideeën eens kijken op: http://www.gezondtrakteren.nl​

Kamp groep 8: 
Deze week krijgen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8  een brief over kamp.
We vertrekken op woensdag 9 september om  9.30 uur van school en komen weer terug op vrijdag 11 september om ongeveer 17.00 uur. 
De kinderen verzamelen om 9.00 uur op school

Centrum voor jeugd en gezin
In de maand augustus is het :
‘Mijn kind huilt opeens als iemand hem/haar aanspreekt. Hoe kan ik hierop reageren?’
Op www.cjgweesp.nl vindt u als ouders antwoorden en veel praktische tips!

​Goede start, startgesprekken, nieuwe Cao, Zwem4daagse, gym en gezond snoepen.​

Foto's

Video's

Meer informatie