TSO

​​​​​Vanaf het schooljaar 2012-2013 hebben wij de Tussen Schoolse Opvang anders ingericht.

In de documenten kunt u lezen hoe wij dit doen.​​ Tevens hebben wij een plan opgesteld hoe te handelen bij ongevallen, die treft u hier naslag_hoe_te_handelen_bij_ongevallen_boek_versie​_20072008.pdf

 Bijlage(n)