MR

Zoals iedere school in het basisonderwijs heeft ook de Plesmanschool een medezeggenschapsraad. De raadt in het kort:

 •  (MR) van ouders en leerkrachten. De MR denkt en beslist mee over de diverse schoolzaken. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn de veranderingen in de tussenschoolse opvang en de nieuwbouw van de school.     
 • De MR praat met de directie, Pieter de Kool, over alles wat met het algemeen belang van de school 
 •  te maken heeft
 • De MR geeft instemming aan voorgenomen beleid en/of brengt advies daarover uit.  In het reglement is vastgelegd over welke zaken de MR instemmingsrecht heeft en in welke zaken adviesrecht. De MR kan op deze manier veel voor de school betekenen.  
 • De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie van de school. Deze overleggen zijn openbaar. Data voor de overleggen zijn terug te vinden op de schoolkalender. De  notulen van de overleggen zijn terug te vinden onder aan pagina. 
Speerpunten voor dit jaar zijn: 
 • MR meer laten zien   
 • Vergroten bekendheid school   
 • Digitale veiligheid van de kinderen en rol school hierin    

IMG_3451(2).jpg
Wie zitten erin?
Namens de ouders:
 1. Linda Louman

 2. Irma Fonville   
Namens de leerkrachten
 1. Wanda Hildebrand
 2. Marion Lubbers
 3.  Marion Kamperman
Hoe bereikbaar?
Heb je vragen over de MR in het algemeen, over iets dat in de MR is besproken of wil je dat een bepaald onderwerp in de MR besproken? Mail dan naar plesman.mr@askoscholen.nl. Deze mailbox wordt beheerd door de ouders die deel uitmaken van de MR.​

MR Notulen 22 maart 2016.pdf

 Notulen