Groep 8A

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom op de pagina van groep 8​A van Meester Sloof!
Zie hieronder al onze toppers.
groepsfoto 8A.jpg

Algemeen:
Onze gymlessen zijn op donderdagochtend en vrijdagmiddag. Dat betekent dat de gymtassen op die dagen mee moeten. Dinsdag, donderdag en vrijdag zijn onze vaste huiswerkdagen.
Het huiswerk wordt opgegeven en in de digitale agenda kunnen de kinderen terugvinden wat zij aan huiswerk moeten maken.

Nu in de klas
Per vak is hieronder te zien waar we momenteel bij de verschillende vaken mee bezig zijn:
  • Rekenen; cijferend delen, breuken omzetten in procenten en kommagetallen en werken met schaal
  • Spelling; veel onthoudwoorden en sterke & zwakke werkwoorden in de  verleden tijd 
  • Taal; oa het schrijven & presteren van een journaal en taal- & redekundig ontleden
  • Aardrijkskunde; de topografie van de wereld

Met aardrijkskunde oefenen de kinderen de topografie via een website waarop speciaal de kaarten zijn samengesteld met de topografische namen van het blok waarin we werken.
De kinderen weten met welke gebruikersnaam en wachtwoord ze kunnen inloggen via www.topomania.net​


In de klas proberen we waar het kan ICT-toepassingen te gebruiken om de lessen en het onderwijs in zijn algemeen uitdagender te maken. Zo gebruiken we sinds dit jaar chromebooks in de klas met leerzame software, werken kinderen 'in de cloud' met het Office 365 p​​akket en maken we sindskort gebruiken van de programma's rekentuin, taalzee en spellingspeurder. Deze programma's zijn apadatief, wat betekent dat elk kind op zijn eigen niveau oefent met opdrachten.