Groep 7

Welkom in groep 7! 

Elke maandag, dinsdag en woensdag is juf Wendy de Vries in de klas. Op donderdag en vrijdag is juf  Marion Lubbers er. 

Er zitten 27 kinderen in onze klas. We zijn een fijne klas, waar je je gauw welkom voelt.

Dinsdag en donderdag krijgen wij huiswerk. In de onedrive kunnen we zien wat we moeten maken. 

Op donderdag en vrijdag mogen wij lekker gymen bij meester Justin.

We werken hard, omdat groep 7 een belangrijk jaar is. Aan het einde van het jaar krijgen we ons voorlopig advies. Gelukkigen hebben we naast al dat harde werken ook nog tijd voor andere dingen. Zo heeft meneer Heitink ons meer verteld over zijn ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Is bureau Halt langs geweest om een aantal gastlessen te geven en hebben we op vrijdagmiddag handvaardigheid. 

Sinds dit jaar werken we ook een aantal keer per week met Chromebooks. We werken dan vooraal aan Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Rekentuin en Taalzee. In onze weektaak zijn extra taken die we doen als verwerking op onze reken- en spellinglessen.  We kunnen thuis ook inloggen als we verder willen oefenen. 

We hebben net een aantal drukke weken met veel toetsen achter de rug. Na de voorjaarsvakantie gaan wij beginnen met boekbesprekingen en spreekbeurten. We gaan ons dan ook voorbereiden op het verkeersexamen.