Groep 4A

​​​​​​​​​In groep 4a zitten 18 leerlingen. De leerkracht is juf Marion. Op woensdag en vrijdag is er gym van meester Justin.

In deze tweede helft van het jaar gaan we verder met de sommen tot 100. Ook zijn we begonnen aan het automatiseren van de tafels. Het is de bedoeling dat de kinderen in groep 4 in ieder geval de tafel van 1 t/m 5 kennen, op volgorde en door elkaar. Dit is een onmisbare basis voor het verdere rekenen in de basisschool. In de klas hangen raketjes waarop de kinderen een sticker mogen plakken als zij een tafel beheersen.

Met spelling leren we allerlei spellingregels. Het toepassen van deze regels tijdens de les gaat al heel goed. De volgende stap is dat de leerlingen de regels altijd en overal toepassen.