OR

​​​​De ouderraad (OR) wordt gevormd door een groep ouders die zich ten doel stellen om activiteiten voor kinderen op school (mede) te organiseren. Dit gebeurt momenteel o.l.v. door Tineke de Roo, teamleider middenbouw. Voor de OR-activiteiten wordt jaarlijks per kind een financiële bijdrage gevraagd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Voor 2016/2017 bedraagt de ouderraadbijdrage 35 euro per kind voor het hele schooljaar.​

Bij alle themafeesten en activiteiten is de OR actief, denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolontbijt, St Maarten, sportdag, avondvierdaagse en zomerfeest. Een groot deel van de museum- en theaterbezoeken worden door het schoolteam georganiseerd en vanuit de ouderbijdrage gefinancierd. Op de website kunt u alle activiteiten terugvinden. 
De ouderraad kan altijd enthousiaste ouders gebruiken die het leuk vinden om aan een van de activiteiten deel te nemen. 
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of met Tineke de Roo, teamleider middenbouw (t.daatselaar@askoscholen.nl)​

 
Huidige samenstelling OR:
  • Saskia Dekker
  • Claudia Kruit 
  • Marike Saaf
  • Anna Bellini
  • Linda Ekkelboom​
  • Tineke de Roo (vanuit het team)

 
​Hieronder vindt u de begroting en realisatie van de OR:
OR Satelliet 2014 2015 Begroting en Realisatie eind.xls ​OR Satelliet 2014 2015 Begroting en Realisatie eind.xls
OR Satelliet Begroting 2015-2016.xlsOR Satelliet Begroting 2015-2016.xls