Het Satellietje nummer 22

 • Gemaakt op: 5-3-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Satelliet, 

Ik wil mij graag aan u voorstellen; Mijn naam is Jessica Laagwater, ik werk als onderwijsadviseur en interim schoolleider, ben 41 jaar en werk nu al bijna 20 jaar in het basisonderwijs.  
Zoals u weet heeft Astrid ter Meulen, na heel veel jaren hier met plezier te hebben gewerkt, voor de vakantie afscheid genomen van de Satelliet. 

Het bestuur van Askohet MT (managementteam) en een groep leerkrachten zal nu met elkaar een procedure starten om een nieuwe directeur te vinden voor de Satelliet. 

In de periode tot dat deze nieuwe directeur gevonden is, ben ik interim-directeur van de Satelliet. 
Mijn werkdagen zijn nog een beetje wisselend, maar ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op maandagdinsdagdonderdag of vrijdag. (De donderdag en vrijdag zal ik afwisselen). 

 

Staking 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er op 14 maart nogmaals een staking voor het basisonderwijs. Het team van de Satelliet staakt ook op deze dag. Onze leerkrachten steunen nog steeds de belangrijkste argumenten waarvoor deze stakingsactie is.  

Zoals:  

 • Zorgen rondom het lerarentekort  

 • Geen duidelijkheid op welke wijze er door de regering ingezet wordt op het gebied van werkdrukvermindering  

 • Geen duidelijkheid omtrent het gelijktrekken van het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs met leerkrachten in het voorgezet onderwijs.  

De school is dus gesloten. De leerlingen zijn deze dag vrij.  


Opvangmogelijkheden Smallsteps 14 maart 

Ouders van leerlingen die gebruik maken van de NSO van Smallsteps kunnen zich bij Smallsteps aanmelden als zij gebruik willen maken van extra opvang op deze dag tegen betaling.  

 

Ter herinnering: Studiedag  

Donderdag 15 maart heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.  

 

Formatie/leerlingen 

Wij zijn gestart met een aantal voorbereidingen voor schooljaar 2018-2019. Hiervoor is o.a. het leerlingaantal van belang. Start uw kind(eren) na de zomervakantie i.v.m. een verhuizing op een andere school? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door bij de administratie éde leerkracht van uw kind(eren).  

 

Kunstenaars zoeken de hulp van kinderen!  
Nieuw Dakota is naarstig op zoek naar kinderen van 10 tot 12 jaar oud die de kunstenaars Jacob & Bert willen helpen bij hun project ‘Staat van de Straat’. Je gaat samen met de kunstenaars op zoek naar straatkunst: stickers, graffiti, spandoeken en posters die in je eigen buurt te zien zijn. De foto's die je hiervan maakt zullen gebruikt worden voor het maken van een bijzondere tentoonstelling. Het verzamelen en fotograferen vindt plaats op woensdag 14 maart, van 15.30 tot 17.00 uur.  
Kinderen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar educatie@nieuwdakota.com  

 

 Ouderbijdrage en schoolactiviteiten  

Op dit moment heeft ongeveer 60% van de ouders de ouderbijdrage en schoolactiviteiten betaald en 40% nog niet. Wij hopen dat deze laatste groep tussen nu en 10 dagen alsnog tot betaling overgaat. Als deze betalingen open blijven staan zijn wij genoodzaakt verschillende activiteiten te annuleren. Wij denken aan het bezoeken van Artis, musea en theater de Krakeling, sportdag en eindfeest. U kunt het bedrag overmaken op:  

rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind.  

Even ter herinnering hieronder nogmaals het overzicht per leerling per groep:  

Leerling groep 1 en 2: € 60,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 25,-) 

Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje 32,-) 

Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-)  

   

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Emirkerim Torus, Nick Wijnsma, Jill Grantsaan, Samantha Wolf, Shahad AyoubVenice RatewringFurqaan Baksi, Kiki Bont, Djony Nijman, Lydia Safar, Daylin Smit, Gavin Vellinga en Djazz de Vries. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater  

  


​Beste ouders/verzorgers en leerlingen, staking 14 maart, opvangmogelijkheden Smallsteps, ter herinnering studiedag, formatie/leerlingen, kunstenaars zoeken de hulp van kinderen, ouderbijdrage en schoolactiviteiten, jarigen

Foto's

Video's

Meer informatie