Het Satellietje nummer 18

  • Gemaakt op: 29-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Opbrengst Kerstrun 

Afgelopen week hebben wij nog flink wat enveloppen van de kerstmisrun mogen ontvangen. Vorige week kon u lezen dat het bedrag op € 3196,- stond. Inmiddels mogen wij daar een bedrag van € 1989,60 bij optellen. De leerlingen hebben (tot nu toe want wij missen nog wat enveloppen) in totaal het volgende bedrag bijeengelopen: € 5185,60De leerlingen mogen trots zijn op het behaalde resultaat. Een mooi bedrag voor speelmateriaal/opknappen van ons schoolplein en voor een bijdrage aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.   

    

Beste ouders, verzorgers 

Hierbij een paar verzoeken ter herinnering: 

Kinderwagens 

Vanwege de veiligheid (er gaan dagelijks 400 leerlingen met hun ouders de school in en uit) kunt u de kinderwagens niet in de school maar op het schoolplein onder ons afdakje plaatsen. 
Ophalen leerlingen 

U kunt vanaf 14.10 het speelplein betreden om uw kind(eren) op te halen, tot die tijd gebruiken wij het plein nog voor onze leerlingen en vragen wij u buiten het hek te wachten. 

Ingang en deuren  

Voor de veiligheid van onze kinderen vragen wij alle ouders ook de deuren achter zich te sluiten. De deuren mogen niet op slot vanwege de veiligheid omdat wij, wanneer er een calamiteit is, snel naar buiten moeten kunnen, bijvoorbeeld vanwege brand. 

Komt u vanwege bv doktersbezoek wat later met uw kind op school, dan kunt u alleen via de hoofdingang naar binnen. Daar hangt een camera zodat wij kunnen zien wie onze school binnenkomt of uitgaat. 

 

De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen!  

Voorlezen is ontzettend gezellig en leerzaam, zowel voor het kind als voor de ouders/verzorgers. Gelukkig zijn een hoop ouders/verzorgers het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind! 

De leerkrachten van de midden- en bovenbouw willen u uitnodigen om in de klas te komen voorlezen. U kunt komen voorlezen op maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari rond 13:45. Uiteraard dit allemaal eerst in overleg met de leerkracht van uw kind.  

Veel leesplezier! 

 

Meesters en Juffen dag 

Wat fijn! Er zijn al enkele vaders en moeders die zich hebben opgegeven om een spel te begeleiden op meesters en juffen dag op vrijdag 9 februari. Kunt u ook helpen op deze dag? Vergeet u dan niet aan te melden bij de groepsleerkracht van uw kind. Samen maken we er een topdag van! 

 

Verlengde schooldag: Sport! 
De verlengde schooldag start deze week. Dit houdt in dat er op de donderdag badminton is voor de leerlingen uit groep 3 en 4 die zich hier voor op hebben gegeven. Op de vrijdag is er atletiek voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Ook hier hebben de leerlingen zich kunnen aanmelden via het inschrijfformulier. 

De verlengde schooldag start om 14.30 uur en is afgelopen om 15.30 uur. De leerlingen hebben van 14.15 uur tot 14.30 uur een kwartier de tijd om te drinken en te eten. Zorg er dus voor dat ze extra drinken en eten meekrijgen die dag. 

 
Deelnemers Badminton:  
Groep 4A:  
Brian EkkelboomDonny Brands, Sem HudepohlDailey TerweyHeyab Seare, Gene Dijkstra, Daynten van Huffel, Jade van Putten, Nikkie v.d Berg, Ramiro BoldewijnDJ de Vries. 
Groep 4B: 
Yarah Planting, Youssef El-baghdadi, Catherina van den Boogaard, Mei-Lin Brands, Jadey Debidien, Mitchell Kuiper, Leah Clark. 
Groep 5A: 
Damyan van Huffel, Fatima Mokatari. 
Groep 5B: 
Youssef el Yakoubi, Philip Visser 

 
Heeft u de 5 euro nog niet betaald dan kunt dit alsnog bij mij inleveren. U mag het ook deze donderdag aan de docent van badminton geven als u uw kind komt ophalen. 
Als uw kind deelneemt aan de verlengde schooldag en hij/zij mag niet alleen naar huis, zorg er dan voor dat u op tijd bent om uw kind op te halen. 
Ik wens de leerlingen de komende periode veel plezier! 
Ron van Beekhoven 

 

Bereikbaarheid administratie 

Met ingang van 1 februari is de administratie bereikbaar op: maandagwoensdag en donderdag. U kunt op deze dagen terecht met vragen over: adreswijzigingen, verandering telefoonnummers, verlofaanvragen en andere administratieve zaken.   

Op maandag en donderdag kunt u ook terecht met vragen over financiën zoals de betalingen omtrent ouderbijdrage/schoolactiviteiten.   

Ziekmeldingen kunt u dagelijks vóór 8.30 telefonisch doorgeven op nummer 020-4930431.  

Dinsdag en vrijdag is de administratie niet bereikbaar en zal het loket gesloten zijn.  

  

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Hampstead Chapman, Riley Stienstra, Manischa Landvreugd, Dana van der Zeep, Jason Klip, Collin van der Pol, Damian Woudman, Lars van Gulik en Dean Walsweer. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Astrid ter Meulen  

 


​Opbrengst Kerstrun, verzoeken ter herinnering, de Nationale Voorleesdagen, meesters en juffendag, verlengde schooldag sport, bereikbaarheid administratie, jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie