Team

​​​Samenstelling van het team en taakverdeling

 Op de begane grond:
 
 • Speelzaal De Kleine Admiraal: Angelien Poiesz / Melissa Franklin / Joan Zinhagel
 • Groep 8: Ilona Lenselink
 • Groep 7: Inge de Wit / Sarah Blanken (Lio)

Op de eerste verdieping:
 
 • Groep 1-2 A: Haidy Boonstede
 • Schakelklas: Hennie Cligge en Lia Koperdraat
 • Groep 5: Peter Bloem
 • Groep 1-2 B: Bart Joosse / Jill Steenkist (Lio)
 • Groep 1-2 C: Ingrid Tervoort

 
Op de tweede verdieping:
 
 • Groep 6: Brenda van Ootveen/ Nienke Meester / Ellen Knip
 • Groep 4A: Kim van der Wijst
 • Groep 4B: Simone Ruig
 • Groep 3: Anneluus Hiemstra / Mandy Kolk (Lio)

Andere taken:
 
 • Conciërge: Dennis van Houten
 • Bewegingsonderwijs: Frenk Hellenberg
 • Orthopedagoog: Nienke Meester
 • Orthopedagoog:  Maaike Loosekoot
 • Dyslexiebehandelaar: Cathy de Boer
 • Taakspeltrainer: Marion Mulder
 • Schoolopleider en onderzoekcoördinator: Bart Joosse
 • Aandachtsfunctionaris: Saskia van Caem
 • Muziekdocente: Laura Krale
 • Klassenassistent: Jennifer Bhugwandass
 • Oudercontactmedewerker: Margareth Barten
 • Ouder Kind adviseur: Nathalie Reeder
 • Naschoolse activiteiten: Simone Ruig / Frenk Hellenberg (sport)
 • Interne begeleiding: Ineke Bunink
 • ICT: Ilona Lenselink / Simone Ruig
 • Vertrouwenspersonen: Brenda van Oostveen en Ineke Bunink
 • Overblijf coördinator: Patricia Caïro
 • Schakelklas onder- en middenbouw en RT: Hennie Cligge / Lia Koperdraat
 • Adjunct directeur: Cobie Witting
 • Directie: Saskia van Caem

 
​Studenten:
De Admiraal de Ruyterschool is een geaccrediteerde academische opleidingsschool. We werken samen met de UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam) om onze toekomstige leerkrachten op te leiden. U zult veel studenten op onze school zien. Daarnaast participeert onze school in de academische werkplaats.
 
Academische Opleidingsschool
Met de HvA en de UPvA  ontwikkelen we een duurzame ontwikkelagenda en voeren wij structureel onderzoek uit naar relevante school thema’s. We werken in onderzoeks- en ontwikkelgroepen met docenten, studenten en teamleden. Thema’s van onderzoek in 16-17: diversiteit, ontwerpend en onderzoekend leren, begrijpend luisteren en lezen, educatief partnerschap. In de groep Educatief Partnerschap zullen ook ouders participeren en de Vrije Universiteit is binnen dit thema een belangrijke partner.
 
Wij vormen samen met de inpandige peuterspeelzaal ‘de Kleine Admiraal’ een voorschool. De peuters van de Kleine Admiraal stromen in principe op vier jarige leeftijd door naar de Admiraal de Ruyterschool. Wilt u informatie over plaatsing van uw peuter op de peuterspeelzaal dan kunt u contact opnemen met de speelzaal of met AKROS.
 
De Kleine Admiraal
Bestevaerstraat 42 Amsterdam
tel. 0631952512 
 
Stichting AKROS
Balboastraat 20b-4
tel. 5893340