Groep 3

Welkom in groep 3! 
 
Dit jaar leren we lezen, schrijven en rekenen, maar er is ook nog voldoende tijd om spelend te leren. Dit doen we door te werken in de verschillende hoeken.  
's Ochtends zijn we bezig met lezen, dit leren we aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. Het eerste halfjaar zijn we bezig met het leren van alle letters. Al snel kunnen we korte verhaaltjes lezen en schrijven. Rekenen doen we met de Wereld in Getallen. Hierbij zijn we onder andere bezig met de getallenlijn, we gaan sommen maken en starten met klokkijken. Schrijven doen we tot de herfstvakantie op krijtbordjes met twee handen tegelijk. Daarna gaan we ook letters schrijven in een schrift.  
's Middags is er tijd om naast het werken ook nog te spelen in de hoeken die we ook in groep 1/2 hadden. Zo werken we bijvoorbeeld aan het ruimtelijk inzicht in de bouwhoek, de fijne motoriek in de zandtafel en kunnen we werken met DaVinci op de gang.  Nieuw dit jaar is dat er net als in groep 1/2 in groep 3 thematisch wordt gewerkt, dit doen wij met dezelfde thema's als groep 1/2. 

We gaan er samen een fijn jaar maken,  

Benyamin, Mella, Safa, Sara, Saiffedin, Amira, Erdem, Elian, Bekir, Anya, Alex, Thomas, Uma, Jazzlynn, Leanna, Faraz, Annabel, Mikaiel, Soraya, Mehmet Ali, juf Lia en juf Sara


 Nieuws