Groep 1-2B

​​​​​​​​​​​​​​​​​Schooljaar 2017-2018
 

Welkom in groep 1/2B  

 Voor half negen  kunt u samen met uw kind een boekje lezen in de kring. Ook kunt u samen een werkje bekijken wat uw kind de vorige dag gemaakt heeft en is er even tijd om kort iets te vragen aan de leerkracht of een afspraak te maken als u meer tijd nodig heeft.

Ook in de gang hangen diverse werkjes. Naast de deur is het mededelingenbord met informatie en de uitgedeelde briefjes.

De middag begint met stillezen. De kinderen lezen stil een boekje op een zelf gekozen plekje

De weekendkring.

Op maandag willen de kinderen graag iets vertellen over het weekend, daarom wordt er op maandag gewerkt met kleine kringen. De kinderen vertellen elkaar over het weekend, de verteller heeft een huisje in de hand dat wordt door gegeven naar de volgende verteller. Op deze manier kunnen alle kinderen iets vertellen en hoeven ze niet zo lang te wachten.

Er wordt in de klas gewerkt in verschillende hoeken en met ontwikkelingsmateriaal uit de kasten. De spelletjes in de kast zijn gecodeerd zodat alles weer snel is opgeruimd. De speel/werktijd wordt door de kinderen zelf in de gaten gehouden op de time timer. 

Op het digi (touch)bord in onze klas kijken we allerlei lesjes, filmpjes, school tv programma's en de Engelse les. Op het bord hangen ook de dagritmekaart, de helpende handjes, de regels voor de kring  en de " dit doen wij" kaarten. Ook het stoplicht voor uitgestelde aandacht hangt hier met de stemvolumes en de kalender met de dagen van de week, maand, jaar en seizoenen. Aan de binnenkant van het bord hangt de verdeling van de groepjes in de klas met de opdrachten voor het zelfstandig werken. Maar het bord wordt ook ingezet als hoek waar de kinderen allerlei lesjes op doen.

De gang gebruiken wij voor het creëren van rijke hoeken. Zo is er een rekenhoek op de gang voor alle klassen, een ontdekhoek, lichttafel, zandtafel, watertafel, magneetbord, en krijtbord . Ook worden de hoeken soms aangepast aan het thema, en staat er ineens een bloemenwinkel, een ziekenhuis of loopt er een hele snelweg door de gang. Voor de ouders is het dan misschien wat vol, maar het belang van het creëren van een rijke leeromgeving voor de kinderen vinden wij belangrijker.

Wij werken in groep 1/2  met thema's die horen bij de methode Piramide. Alle lessen vinden dan plaats binnen de sfeer van het thema.

Naast de methode Piramide maken wij gebruik van nog meer methodes.

Miertje Maniertje is een miertje die af en toe bij ons op visite komt. Hij leert ons maniertjes om een hoeveelheid handig te kunnen bepalen zonder de voorwerpen te tellen.

Het gaat hierbij om lessen voor de ontwikkeling van ruimtelijke structuren.

Deze lessen zijn voortgekomen uit het onderzoek van Fenna van Nes, onderzoeker bij het Freudenthal Instituut, die onderzocht hoe je jonge kinderen op een effectieve manier ruimtelijke structuren kan bijbrengen. 

Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van ruimtelijke en numerieke vaardigheden van kleuters. Vanuit dit onderzoek is een serie activiteiten ontwikkeld om jonge kinderen te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun ruimtelijk structureervermogen, deze zijn verzameld in de Maniertjesdoos.

Er komen nog meer dieren regelmatig op visite in de klas. Zoals de handpoppen behorende bij het fonemisch bewustzijn. Dit zijn: Tim de woordspin deze oefent woordclusters rondom een thema met de kinderen.

Sil de hak en plak krokodil voor het hakken en plakken van woordjes. Jaap de rijmaap die met de kinderen rijmt.  Karin de Klapkangoeroe zij klapt de woorden in klankstukjes.  Kay de Nazegpapegaai die woordjes en zinnen laat nazeggen.  En Tuil de luisteruil voor allerlei luisteroefeningen.

Van het gecijferd bewustzijn is ook een serie handpoppen.

Sita de Tijdslak, Roos de Ruimterups, Bas de Bouwbeer, Tom de Teltijger, Snoes de Sorteerpoes en luister uil Meetmuis.

Ook Kosje Konijn komt regelmatig op visite. Dit konijntje hoort bij de methode "Goed gedaan". Dit is een school brede methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kosje verliest een worteltje en tijdens zijn zoektocht beleeft hij allerlei avonturen. Het vervolg op Kosje is "De knuffels van Jonas". De lessen staan in de ouderbrief en op de kalender die te vinden zijn op het mededelingenbord naast de deur.

Engels aan groep 1/2. De methode die schoolbreed  wordt gebruikt heet "Take it easy".

​Schrijfatelier is een voorbereidende schrijfmethode met een goede balans tussen motorische oefeningen enerzijds en voorbereidende schrijfactiviteiten anderzijds. Uitgedaagd door het brede scala aan activiteiten, oefenen jonge kinderen belangrijke psychomotorische vaardigheden.

Natuurlijk gebeurt er nog veel meer in de klas.  Wij zullen u via deze website daarvan op de hoogte proberen te houden. 
 Nieuws uit de groep