Groep 6

Even voorstellen!

Als leerkracht van groep 6, wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Ik ben Brenda van Oostveen en ben 31 jaar.  Na 7 jaar gewerkt te hebben op een kinderdagverblijf als unit-leidster heb ik de stap gemaakt om naar de Pabo te gaan. Uiteindelijk heb ik 5 jaar geleden mijn diploma behaald. Ik kan van mezelf zeggen dat ik een enthousiast en gedreven persoon ben. Mijn werk doe ik met veel plezier. Wat ik belangrijk vind is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. 


Dit jaar heeft groep 6 geen 1, maar 2 juffen! Op de maandag en dinsdag sta ik, juf Marijn, voor de groep. Ik doe dit jaar mijn LIO, dit is de laatste stap in het behalen van mijn diploma van de Universitaire Pabo van Amsterdam. Ik heb ontzettend veel zin om dit jaar met deze enthousiaste groep aan de slag te gaan!

U bent altijd van harte welkom in de klas voor vragen en/of opmerkingen. Mocht u een gesprek willen kunt u ons altijd aanspreken of mailen om een afspraak te maken.


 

Schooljaar 2017-2018:

In groep 6 zitten dit jaar 20 kinderen. Bestaande uit 12 stoere jongens en 8 mooie meiden.  Het is een gezellige klas die graag kletst en samenwerkt. 

Wat is verder belangrijk om te weten in groep 6…


Rekenen……

Bij rekenen werken we in drie instructiegroepen. Kinderen die moeite hebben met rekenen werken uit een bijwerkboek en de kinderen die de lesstof gemakkelijk aankunnen werken uit een pluswerkboek. Uit ervaring weten we dat in groep 5 en 6 het klokkijken (analoog en digitaal) voor veel kinderen lastig is. Het is belangrijk dat we de tafels blijven oefenen, omdat we ook aan de slag gaan met grotere vermenigvuldigingen. Hang bv. het tafelblad in uw toilet, zodat uw kind kan oefenen, gezellig samen oefenen dit kan d.m.v. een overhoring maar ook op internet staan een heleboel sites. 
In groep 6 komen de volgende onderdelen aan de orde: verkenning getallen tot 250000, handig rekenen, cijferend optellen en aftrekken, cijferend vermenigvuldigen, breuken, meten en wegen en digitale tijden.

Taal……..

De methode is opgebouwd uit vier onderdelen: woordenschat, schrijven, taal verkennen, spreken en luisteren. 
Dit schooljaar leren we een heleboel. o.a.: dubbele punt, komma, aanhalingsteken, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, zelfstandig naamwoord met alleen enkelvouds- of meervoudsvorm, persoonlijk voornaamwoord, afkortingen, stam van het werkwoord, persoonsvorm, je/jij achter persoonsvorm in tegenwoordige tijd, gezegde en pleonasme.


Spelling……..

Deze spelling categorieën komen aan bod: nk, nk, cht, ch, ei, ij, au, ou, i (klinkt als ie), v/f, s/z, c (klinkt als s of k), eind –d, verkleinwoord met –je, -nkje, -etje, -age, -oge, be-, ge-, ver-, -te, tie (klinkt als tsie), open lettergreep, gesloten lettergreep, dubbele medeklinker en apostrof ‘s. 
De categorieën die tijdens werkwoordspelling aan bod komen zijn: werkwoorden met stam die niet op –d of –t eindigen, werkwoorden waarbij v verandert in f, werkwoorden waarbij z verandert in s, werkwoorden met stam die op –t eindigt en werkwoorden met stam die op –d eindigt.

Huiswerk…….

 

Op maandag krijgen de kinderen een schrift mee naar huis met woorden erin en een huiswerkopdracht. Het schrift gaat ’s middags mee naar huis en op vrijdag krijgen de kinderen van die woorden een dictee en het huiswerk moet gemaakt zijn. Het mapje moet op vrijdag weer terug op school zijn.

Lezen………
Stimuleer lezen thuis en doe dit af en toe samen. Het is ten eerste gezellig en ten tweede is het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk leeskilometers maken. Van terugvragen kunt u er achter komen of uw kind de tekst begrepen heeft. Lezen is echt heel belangrijk!

Huiswerk……
De kinderen krijgen huiswerk mee om te maken en soms om te leren Natuurlijk is het fijn wanneer u uw kind kunt helpen bij de leervakken.​​​​​​​​​​​

  Nieuws uit de groep