Het schoolbestuur

 
Onze school maakt deel uit van de ASKO. De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) is de grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken. 31 scholen vallen onder dit schoolbestuur. Met het motto  ‘De ASKO verbindt met aandacht en ambitie’ drukt het bestuur uit dat wij in verbondenheid met elkaar, ons personeel, onze ouders en onze samenwerkingspartners, kwalitatief goed onderwijs verzorgen. ​ 
De voorzitter van het college van bestuur is mevrouw Diane Middelkoop  
 
Kalfjeslaan 380,  
1081 JA, Amsterdam 
020-3013888 
Info@askoscholen.nl 
www.askoscholen.nl