Identiteit

Van oorsprong is de A. Bekemaschool een katholieke school opgericht door een katholiek kerkbestuur. De school maakt inmiddels onderdeel uit van het schoolbestuur ASKO in Amsterdam: Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel  Onderwijs. Alle kinderen en ouders zijn welkom. De ASKO verbindt met aandacht en ambitie. Dit zijn de centrale waarden. 
Dat is de kracht van onze school: we ontmoeten verschillende mensen en we leren van elkaar. We leren de kinderen respect te tonen voor elkaar en de verschillen, we leren de kinderen samen te werken en te leren. We besteden aandacht aan de vieringen van Kerst en Pasen. Deze tradities passen bij ons.  
Omdat we oog en respect tonen voor verschillen, hebben we samen met de ouders een standpunt met betrekking tot de Sinterklaasviering geformuleerd:  we sluiten aan bij het Sinterklaasjournaal, waarin Piet een meer neutraal uiterlijk heeft.  Ook zingen we zoveel mogelijk liedjes waarin Piet een respectvolle rol inneemt.