Verzekering

De ASKO heeft een VGA Verzekering van de gemeente Amsterdam, hiermee zijn de leerlingen onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen: 
a. persoonlijke ongevallen 
b. wettelijke aansprakelijkheid 
 
Wat betreft “persoonlijke ongevallen" geeft de verzekering een dekking voor ongevallen die leerlingen overkomen tijdens het verblijf in school maar ook tijdens het rechtstreeks komen en gaan van en naar huis. Ook tijdens excursies, schoolreisjes, schoolzwemmen e.d. zijn de leerlingen verzekerd.  
De “wettelijke aansprakelijkheid” geldt alleen voor de tijden dat het kind aanwezig is op school onder toezicht van een leerkracht. Als ouders zelf niet W.A. verzekerd zijn, vindt vergoeding van schade via het N.V. Verzekeringsbedrijf plaats.  
Wij raden u aan een W.A.-verzekering af te sluiten, immers de ASKO – W.A.-verzekering is alleen van toepassing als er geen claim bij een WA-verzekering van ouders mogelijk is.