Gymrooster en afspraken

​Het gymrooster voor schooljaar 2018-2019 is als volgt:

Maandag  

 • 08.30: groep 3
 • 09.20: groep 4
 • 10.10: groep 5
 • 11.00: groep 5-6
 • 13.10: groep 7
 • 14.00: groep 8

Dinsdag

 • 09.00: groep 1-2A
 • 09.50: groep 1-2B
 • 10.40: groep 1-2C

Donderdag

 • 08.30: groep 3
 • 09.20: groep 4
 • 10.10: groep 5
 • 11.00: groep 5-6
 • 13.10: groep 7
 • 14.00: groep 6

Vrijdag

 • 09.00: groep groep 1-2C
 • 09.50: groep 1-2B
 • 10.40: groep 1-2A
 • 13.10: groep 6
 • 14.00: groep 8

De gymzaal in het Dorpshuis is 8.20 open. 

Afspraken 

Alle kinderen nemen in principe deel aan de gymles. Bewegen is belangrijk en gezond. Indien een kind om medische redenen niet kan meedoen met de gymles, vragen wij u om een briefje te schrijven voor de leerkracht, waarin dit vermeld staat. De kinderen zijn verplicht gym kleding te gebruiken om zo te kunnen deelnemen aan de les.