Oudercommissie

​​​De oudercommissie van de A. Bekemaschool is een commissie die meedenkt over activiteiten en evenementen. De commissie houdt zich bezig met de uitvoering van bijvoorbeeld de Sinterklaasviering en de kerstviering. Ze werkt daarvoor samen met de betrokken leerkrachten. De oudercommissie bestaat niet enkel uit ouders: ook leden van het team en de directeur praten mee. De vergaderingen zijn openbaar. 

Ouders die willen toetreden tot de commissie kunnen zich melden bij de voorzitter. 
  
De huidige commissie bestaat uit: 
  
Sandhia Radjkoemar  - voorzitter 
Bianca de Bruin - penningmeester
Annerink Post 
Elissa Gibbs 
Sabriene Imming 
Stefanie Taylor 
Chantal Pals 
Cynthia Blind 

 
  
Informatie over de oudercommissie (vergaderdata, agenda, notulen) is op deze website te vinden. 
 
De oudercommissie is te bereiken per reguliere post of per mail, ocabekemascho​ol@gmail.com