Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is de raad die beleidsmatig een belangrijk rol speelt in de school. De raad heeft instemmingsrecht op een aantal beleidsmatige onderwerpen en op veel andere onderwerpen adviesrecht. De A. Bekemaschool heeft een actieve medezeggenschapsraad die bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De raad vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De raad wordt door de directie geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op school en de directie betrekt de raad bij zoveel mogelijk beleidsontwikkelingen.  

De volgende leden zijn lid van de raad 
Ouders                                                         leerkrachten 
Jaap Bijl (voorzitter)                                   Giza Warner (secretaris)  
Marthe Lot Smitskamp                              Laura Benningshof  
Arne Verbout                                             Simone Steman Klein 

De raad heeft een eigen brievenbus beneden in de hal waar ouders hun vragen kunnen deponeren. Ook heeft de raad een eigen e mail adres: mrabekemas​chool@gmail.com
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 
 
Schooljaar 2017-2018 zijn er op onderstaande dagen vergaderingen van de MR:
donderdag 30 november 2017 om 19.30 uur
dinsdag 16 januari 2018 om 19.30 uur
dinsdag 13 maart 2018 om 19.30 uur
donderdag 19 april 2018 om 19.30 uur
donderdag 28 juni 2018 om 19.30 uur