Thematisch werken

Op onze school werken we thematisch. Dat wil zeggen dat gedurende een aantal weken een thema centraal staat en een aantal vakken binnen het thema wordt aangeboden. Wij gaan er vanuit dat kinderen beter leren binnen een zinvolle en betekenisvolle context. Als de leerstof hen aanspreekt, als ze begrijpen waar de leerstof over gaat, pakken ze de kennis en vaardigheden makkelijker op. Daarnaast denken we dat leerstof beter verdiept kan worden als kinderen er een aantal weken mee aan het werk zijn. In plaats van elke week een half uurtje. Op deze manier sluiten we nog beter aan bij de kinderen zelf. Er is niet een manier waarop zij de leerstof verwerken, maar wij bieden hen meerdere mogelijkheden. Bij de verwerking hebben wij ons laten inspireren door het concept van meervoudige intelligenties.  
In  het kader van het thema bieden we de kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving aan door veel elementen van het thema zichtbaar op het leerplein aanwezig te laten zijn.  We stimuleren de kinderen om zich verder te verdiepen in de stof.