Het onderwijs aanbod

​​
De vakken 
Op de A. Bekemaschool ziet het onderwijsaanbod er als volgt uit. In de ochtend krijgen de kinderen de basisvakken en in het middag wordt er thematisch gewerkt.  
De basisvakken zijn taal en rekenen. De zaakvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Naast deze vakken krijgen de kinderen gymnastiek, sociale emotionele ontwikkeling, burgerschapskunde en cultuur. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 5.  
Voor de basisvakken gebruiken we moderne methoden en de zaakvakken hebben we geïntegreerd in het thematisch onderwijs. 
 
De methoden  
We gebruiken de volgende methoden
Taal                                    Taalactief, groep 4 t/m 8 
                                            Lijn 3, groep 3  
Spelling                              Spelling in beeld 
Schrijven                            Handschrift 
Begrijpend lezen               Nieuwsbegrip 
Rekenen                             Wizwijs (rekentijger, rekenpanda) 
Engels                                 Join – in  
Onderbouw                        Kleuterplein