Leerstijlen

De kern van ons onderwijsconcept is het leerstijlenmodel van Dunn en Dunn. Het model is voor ons een denkkader, waarmee we onze visie kunnen realiseren. Het biedt ons de mogelijkheid om goed aan te sluiten bij de leerbehoeften van kinderen. Het biedt ons de mogelijkheid om ons onderwijs zo te organiseren dat er ruimte is voor verschillen. Zowel bij de instructie als bij de begeleiding van de verwerking biedt het model ons veel  handvatten. Het biedt de kinderen de mogelijkheid om hun eigen leerhouding te ontdekken en te ontwikkelen. Het Leerstijlenmodel is ontwikkeld door Rita en Kenneth Dunn aan de St. Johns University in New York en de Queens College, City University New York.  Zij deden ruim 40 jaar onderzoek naar de methoden die de grootste invloed hebben op het leren van het individuele kind. Uit dit onderzoek bleek dat kinderen heel verschillend leren. Het ene kind heeft een mondelinge instructie van de leerkracht, het andere kind heeft meer baat bij een schriftelijke instructie. Het ene kind leert het meest samen met andere kinderen, het andere kind verwerkt nieuwe kennis het beste alleen. Het ene kind wil graag weten waarom hij/ zij iets moet leren, het andere kind willen liever stap voor stap begeleid worden en ontdekt later het einddoel wel. Op basis van hun onderzoek ontwikkelden Dunn en Dunn een model met 20 verschillende elementen die betekenis hebben voor hoe kinderen zo goed mogelijk leren.  Voor ieder kind geldt dat er gemiddeld 10 elementen van invloed zijn op het optimaal leren.  Dit is voor het kind op dat moment de ideale leerstijl. Het biedt de beste manier waarop een kind zich kan concentreren, nieuwe informatie kan verwerken en nieuwe en moeilijke informatie kan onthouden.  
Het biedt ons de mogelijkheid om met een brede blik naar het leren van een kind te kijken en  het biedt ons de mogelijkheid om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het kind. Met het model kunnen we de kinderen leren hun beste manier van leren te ontwikkelen door ze juist kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden. Leren leren is hiermee een belangrijke kern van ons onderwijs geworden.