Kwaliteit

Kwaliteitscyclus
De school hanteert jaarlijks een kwaliteitscyclus, waarbij doelen en resultaten van het onderwijs geëvalueerd worden. Ook houdt de school in 2017 – 2018 een aantal tevredenheidsonderzoeken: ouders en team 
De school werkt met een leerlingenraad. De wensen van de kinderen worden met het team en de directie gecommuniceerd.   
 
Uitstroom van groep 8 in 2017  
VWO                                 32 % 
HAVO/ VWO                    13% 
HAVO                                13% 
VMBO t/HAVO                 16% 
VMBO t                              23% 
VMBO k                                3% 
 
Resultaten eindtoets groep 8 
De A. Bekemaschool gebruikt vanaf schooljaar 2015 – 2016 de toets Route 8 als eindtoets.   
De scores van de toets liggen ruim boven de inspectienorm (200)  
2016                                    214.3 
2017                                    212.7 
 
Inspectie 
Het laatste inspectiebezoek (oude stijl) was in 2014. De school heeft een basisarrangement 

Onderwijstijd  
Kinderen op de basisschool hebben na 8 jaar recht op 7520 uur onderwijs. Dat is gemiddeld 940 uur per schooljaar. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen gemiddeld 902 uur onderwijs per schooljaar en de kinderen vanaf groep 3 gemiddeld 975. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de eindnorm.  
De huidige groepen 7 en 8 hebben echter de eerste 4 schooljaren ongeveer 902 uur les gehad en behalen aan het eind van de rit het minimum van 7520.