Nieuws

​​​​​​​​​​​​Hieronder diverse soorten nieuws, u kunt op categorie filteren.​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 4 10 december 2018

  Sinterklaasviering, kerstversiering, zangoptreden, kerstviering en vakantie, gevonden voorwerpen, inloopspreekuur, koffieochtend

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 12 november 2018

  verkeersveiligheid, ontruiming, themapresentaties, zelfstandig werken, kleuterhuis, week van respect, dansen schoolplein, broertje/zusje, rectificatie leden OC, hulpouders versieren school, ouderbijdrage, koken als naschoolse activiteit

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 2 5 oktober 2018

  Kinderboekenweek, koffie met directeur en MR, studiedag, nieuwe collega, sportdag, honden, ouderlijk gezag, onderwijsondersteuning bewegen, kinderoefentherapeut, OC, MR, oudercursus, JGZ, buurtgezinnen, Science Park

  Lees meer
 • Mededelingen

  Jaarverslag GMR over 2017

  Algemene informatie GMR, samenstelling GMR, terugblik op 2017, gehouden GMR-vergaderingen en -bijeenkomsten, contacten met de CvB en Raad van Toezicht, besproken onderwerpen in de GMR-vergaderingen, door de GMR genomen besluiten 8. Vooruitblik op 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 1 7 september 2018

  Het gaat over: informatieavond alle ouders, naar school/de groepen brengen, sportdag, zingen uit school, schoolfotograaf, naschoolse activiteiten, vacature leerkracht, koffieochtend directie/MR, voeding en ADHD, info MR en OC en de bouw

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 9 13 juli 2018

  19 juli kennismaking, 20 juli, zanggroep, waterspektakel, tekenwedstijd, correcte dagen rond Hemelvaart, gevonden voorwerpen, binnen schoenen en gymspullen, bouwwerkzaamheden, informatie uit MR, informatie van de OC, informatie GMR van ASKO

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO

  Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO?

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 8 15 juni 2018

  juffendag 2018, gevonden voorwerpen, groepsindeling 2018-2019, tevredenheidspeilingen , eindfeest, privacy formulier, binnen schoenen en gymkleding, verkeersexamen, kamp groep 8, muziekinstrumenten, roofvogels, verkeersveiligheid, MR nieuwsbrief

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 7 18 mei 2018

  nieuwe collega’s, inschrijven, afgelopen studiedag, veiligheid/tevredenheidspeilingen, A.V.G., leerlingenraad, PARRO groep 8, Kamp groep 8, CITO toetsen en avondvierdaagse, straatspeeldag, schoolvoetbal, verschijning nieuwsbrieven

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 6 29 maart 2018

  Verkeersexamen, nieuwe Ouder-Kind coach, natuurspeelplaats, bouwterrein, lerarentekort en paasweekend

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 5 20 februari 2018

  Staking, studiedag, bouwterrein, straatspeeldag, traktaties, vakantie, avond over positief opvoeden

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 4 18 januari 2018

  Carnaval, Cito toetsen, Advies groep 8, Schoolregels, Scula, Gevonden voorwerpen, Zelfverdediging en weerbaarheidstraining

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 3 21 november 2017

  Lieke, Sinterklaasfeest, schoolgids, gemeentehuis groep 7, Halloween en hulp voor Sint Maarten

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 2 9 oktober 2017

  Kinderboekenweek, Halloween, sponsorloop, stichting ouders A. Bekemaschool, PO in actie, stagiaires, na-schoolse activiteiten, gevonden voorwerpen

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 1 8 september 2017

  Start, sponsorloop, op tijd komen, schone school, gymles en afspraken, ingangen, fietsenstalling, traktaties en uitnodigingen, licentie Rekentuin

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief MR januari 2017

  natuurspeeltuin, kleuterspeelplaats, TSO, baskets, formatie en begroting, communicatie en vragen aan de MR

  Lees Meer