Nieuwsbrief 6 29 maart 2018

  • Gemaakt op: 29-3-2018 14:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Verkeersexamen
Groep 7 en 8 zijn zich aan het voorbereiden op het examen. In de verkeerslessen krijgen de kinderen de theorie aangereikt. Op 5 april a.s. vindt het examen plaats. Dit jaar voor het eerst vindt er ook een praktijk examen plaats. Dit wordt georganiseerd samen met Veilig Verkeer Nederland. Zowel de kinderen van De Grote Beer als onze kinderen uit groep 7 en 8 zullen in juni op dezelfde dag dit examen in Duivendrecht afleggen. Van te voren vindt er ook een echte fietscontrole plaats. We zijn heel blij dat we dit de kinderen kunnen aanbieden.

Nieuwe Ouder- Kind Coach
Deze week hebben we afscheid genomen van Mariette Matthijsse, onze ouder – kind coach. Mariette heeft een andere baan gevonden binnen Altra. De samenwerking met Mariette verliep altijd heel goed en zowel het team als de ouders die met haar gewerkt hebben, hebben er veel steun aan gehad.
Vanaf volgende week start Trudy Mulder bij ons als ouder- kind coach. Zij zet de werkzaamheden van Mariette voort.

Natuurspeelplaats
Het is bijna zover. De tekening van de natuurspeelplaats is klaar. De speelplaats zal bestaan uit een educatief deel en een speeldeel. Op dit moment treft de gemeente de administratieve voorbereidingen. In het najaar zal er begonnen worden met de aanleg. Als alles goed gaat zal in 2019 de natuurspeelplaats klaar zijn. Dan willen we proberen om samen met een organisatie voor natuur en milieu educatie een lesprogramma te maken. Wordt vervolgd

Bouwterrein
Zoals u weet hebben (school en ouders) intensief contact gehad met de gemeente over de verkeersveiligheid. De maatregelen die nu zijn getroffen moeten afdoende zijn om de veiligheid te garanderen. Dit werkt natuurlijk alleen als alle gebruikers zich aan de richtlijnen houden. We hopen dat iedereen dat ook zal doen opdat we met elkaar zorgen voor de veiligheid.
Wat betreft de veiligheid vanuit de bouwwerkzaamheden hebben we de gemeente gewezen op onveilige situaties dicht bij de hekken. De aannemer is hierop aangesproken en zal er beter op letten.

Als de grond wordt over gedragen aan bouwbedrijf de Nijs wordt er gewerkt vanuit een Veiligheids- en gezondheidsplan ( VMG- plan). Hierin worden alle veiligheidsmaatregelen en andere afspraken met omwonenden en gebruikers
opgenomen. Het bouwbedrijf zal een nieuwsbrief maken waarin ook de gegevens van de contactpersoon staan. In ieder geval weten we dat er betere en veiliger hekken rondom het terrein geplaatst gaan worden. Ook weten we dat er niet geheid gaat worden maar geschroefd. Dat betekent dat er veel minder geluidsoverlast zal zijn.
We werken nog samen aan de voorbereiding van bijvoorbeeld rondleidingen voor de kinderen op het bouwterrein. Zo krijgt het geheel ook een educatieve waarde.

Lerarentekort
Het grote probleem van het lerarentekort heeft ook onze school getroffen. We hebben op dit moment niet voldoende capaciteit in de school om alle plekken te bemensen. Een aantal groepen heeft al te maken gekregen met interne verschuivingen. We zetten als het kan tijdelijke leerkrachten in. Het vinden van structurele oplossingen is een grote opgave, maar we doen ons best. Helaas onderschrijft deze situatie wel de noodzaak van onze stakingen die we achter de rug hebben. We hopen dat de overheid de ernst van het probleem echt gaat inzien en samen met ons allemaal met oplossingen komt.

Paasweekend
We hebben deze ochtend met alle kinderen een heerlijk paasontbijt achter de rug. De tafels zagen er heel kleurrijk uit en de kinderen hebben heerlijk gegeten. . Ook hebben we eieren gezocht en paasliedjes gezongen. We bedanken alle ouders die mee geholpen hebben
Een heel fijn paasweekend!Foto's

Video's

Meer informatie